Poikkeuslupa teknisistä vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta (muu kuin ns. häntä- tai jälkihäntälupa)

Voit hakea lupaa poiketa ajoneuvoa koskevista teknisistä vaatimuksista tai vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta erityisen syyn takia. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että poikkeus ei lisää turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaa riskiä vähäistä enempää eikä vääristä kilpailua. Huomaathan, että jos tarkoituksesi on hakea valmistussarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevaa poikkeuslupaa (ns. häntä- tai jälkihäntälupaa), on niistä kerrottu tarkemmin omilla sivuillaan.

Näin haet poikkeuslupaa

Voit hakea poikkeuslupaa ajoneuvoa koskevista teknisistä vaatimuksista tai vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta sähköisellä lomakkeella. Laadi poikkeuslupahakemus huolellisesti, koska päätös tehdään hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Huomioi, että poikkeuslupapäätöksestä peritään 380 euron (1.1.2022 alkaen 400 €) maksu riippumatta siitä onko päätös myönteinen tai kielteinen.