Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuustodistus

Suomen rataverkolla liikennöivät rautatieliikenteen harjoittajat tarvitsevat liikennöintiä varten yhtenäisen turvallisuustodistuksen. Yhtenäisellä turvallisuustodistuksella rautatieliikenteen harjoittaja osoittaa, että sillä on käytössään vaatimusten mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja että se pystyy noudattamaan soveltuvia turvallisuusmääräyksiä ja -sääntöjä.

Lisätietoja ja kuvauksen yhtenäisen turvallisuustodistuksen saamisen edellytyksenä olevasta turvallisuusjohtamisjärjestelmästä löydät Rautatietoimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmä -sivulta.

Miten haen yhtenäistä turvallisuustodistusta?

1: Perehdy rautatieliikenteen harjoittamista ohjaavaan yhteiseurooppalaiseen ja kansalliseen lainsäädäntöön sekä siihen liittyvään ohjeistukseen

Hakijoiden tulee tutustua komission täytäntöönpanoasetukseen yhtenäisten turvallisuustodistusten antamiseksi ((EU) 2018/763) sekä asiaankuuluvaan ohjeistukseen. Euroopan rautatievirasto (ERA) on julkaissut soveltamisoppaan, josta löytyy tietoa lainsäädännöstä, hakemusprosessista sekä hakijalta vaadittavista asioista.

2: Valitse turvallisuustodistuksia myöntävä elin, Traficom tai Euroopan rautatievirasto (ERA)

Jos toimit useammassa EU-jäsenmaassa, turvallisuustodistuksen myöntävänä elimenä toimii ERA. Jos toimit vain Suomessa, voit valita osoitatko hakemuksesi Traficomille vai ERA:lle. Hakemusprosessi on sama riippumatta siitä, kuka toimii turvallisuustodistuksia myöntävänä elimenä. Molemmissa tapauksissa Traficom tulee tarkastamaan yhtenäisen turvallisuustodistushakemuksen kansallisen osan.

3: Toimita hakemus keskitetyn palvelupisteen kautta

Kaikki yhtenäiset turvallisuustodistushakemukset toimitetaan keskitetyn palvelupisteen (Ulkoinen linkki) kautta. Keskitetyn palvelupisteen kautta pääset käsiksi kaikkeen hakemusta koskevaan tietoon ja materiaaliin. Voit myös pyytää turvallisuustodistuksia myöntävältä elimeltä esisitoumusmenettelyä, joka edeltää itse hakemuksen toimittamista. Esisitoumuksen tavoitteena on auttaa hakijaa ymmärtämään mitä siltä odotetaan. Esisitoumus on valinnainen hakijalle, mutta pakollinen turvallisuustodistuksia myöntävälle viranomaiselle ja/tai kansalliselle viranomaiselle silloin kun hakija sen valitsee.

Traficomille osoitetut hakemukset voi toimittaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

4: Päätöksen toimittaminen

Kaikki yhtenäisistä turvallisuustodistushakemuksista tehdyt päätökset tallennetaan keskitettyyn palvelupisteeseen. Hakija voi tarkastella palvelussa vain omia hakemuksiaan koskevia tietoja.

Traficom voi antaa päätöksen asiassa suomen ja ruotsin lisäksi englanniksi, jos päätös annetaan ulkomaille tai ulkomaalaiselle.

Kaikki yhtenäiset turvallisuustodistukset julkaistaan  ERA:n yhteentoimivuus- ja turvallisuustietokannassa (ERADIS).

Traficom laskuttaa yhtenäisen turvallisuustodistuksen käsittelystä esisitoumusvaihe mukaan lukien voimassa olevan maksuasetuksen mukaisesti. Työn hinta on sama siitä riippumatta, käsitteleekö Traficom siltä vai ERA:lta haettua todistusta. Lisätietoa Traficomin hinnoista ja maksuista: https://www.traficom.fi/fi/traficom/hinnat-ja-maksut