Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Haluatko taksinkuljettajaksi? Sitä varten tarvitset Traficomin myöntämän taksinkuljettajan ajoluvan.

Parhaillaan käsitellään taksinkuljettajan ajolupahakemuksia, jotka ovat tulleet vireille 10.7.2024. Jonossa on tällä hetkellä n. 90 hakemusta. (käsittelyajat päivitetään maanantaisin).

Sinulle voidaan myöntää taksinkuljettajan ajolupa, jos

 • olet saanut B-luokan ajokortin vähintään vuotta aiemmin Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa,
 • et ole ajokiellossa,
 • täytät ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset
 • olet suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan kokeen ja
 • sinulla ei ole luvan myöntämisen estäviä rikos- tai sakkorekisterimerkintöjä.

Taksinkuljettajan kokeessa on 50 monivalintakysymystä ja se kestää enintään 45 minuuttia. Jokaiseen kysymykseen on vain yksi täysin oikea vastausvaihtoehto. Lue tarkemmin Traficomin määräyksestä (Ulkoinen linkki) taksinkuljettajan kokeesta. Hyväksytty taksinkuljettajan koe on voimassa toistaiseksi.

Koe suoritetaan Ajovarman toimipisteissä. Varaa aika kokeeseen (Ulkoinen linkki).

Sinulle ei voida myöntää taksinkuljettajan ajolupaa, jos et täytä yllä mainittuja edellytyksiä tai syyllistynyt viimeisen viiden vuoden aikana rikosrekisteristä tai viimeisen kolmen vuoden aikana sakkorekisteristeristäsi ilmeneviin seuraaviin tekoihin:

 1. törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, törkeä rattijuopumus tai kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.
 2. sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko, seksuaalirikos, henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos, vapauteen kohdistuva rikos, omaisuusrikos, ryöstö, kätkemis- tai rahanpesurikos tai huumausainerikos ja olet saanut siitä ehdollisen tai ehdottoman vankeustuomion.
 3. olet saanut sakkotuomion edellä kohdassa 2 listattujen rikosten vuoksi, ja teko osoittaa ilmeistä sopimattomuutta toimia taksinkuljettajana.
 4. olet syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen ja teko on merkitty rikosrekisteriin.
 5. olet syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen, se on merkitty sakkorekisteriin ja teko osoittaa ilmeistä sopimattomuutta toimia taksinkuljettajana.

Lue tarkemmin Laki liikenteen palveluista (Ulkoinen linkki) (320/2017).

Luvan hakeminen

Jätä hakemus vireille Ajovarman palvelupisteessä (Ulkoinen linkki). Liitä hakemukseen

 • enintään 6 kuukautta aikaisemmin annettu lääkärinlausunto taksinkuljettajaa koskevien terveysvaatimusten täyttymisestä (ryhmän 2 terveysvaatimukset) tai ikääntymisen vaikutukset huomioiva laajennettu lääkärinlausunto, jos olet jo täyttänyt 68 vuotta.
  • Lääkärinlausuntoa ei kuitenkaan tarvitse toimittaa, jos olet viiden vuoden sisällä toimittanut ryhmän 2 ajo-oikeuden haltijoilta edellytettävän ikään perustuvan lääkärinlausunnon poliisille, korottanut ajo-oikeusluokkiasi ryhmään 2, uudistanut ryhmän 2 ajo-oikeuden tai saanut liikenneopettajaluvan ja näiden hakemusten yhteydessä esittänyt lääkärinlausunnon
 • valokuva, jos sinulla ei ole voimassaolevaa passia tai henkilökorttia tai Trafin/Traficomin vuonna 2013 tai sen jälkeen myöntämää ajokorttia, kuljettajakorttia, ammattipätevyyskorttia, ADR- tai taksinkuljettajan ajolupaa.

Jos sinulla on muussa EU- tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti eikä suomalaista ajo-oikeutta, esitä ajokortti ajolupaa hakiessa.

Luvan voimassaolo

Päätös taksinkuljettajan ajoluvasta tehdään Traficomissa. Jos ajolupa voidaan myöntää, saat sen postissa kotiin noin kolmen viikon kuluessa.

Taksinkuljettajan ajolupa on voimassa viisi vuotta kerrallaan tai kaksi vuotta, jos olet jo täyttänyt 68 vuotta.

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon päättyessä tulee hakea luvan uudistamista. Lue lisää luvan uudistamisesta.

Jos et enää täytä terveysvaatimuksia tai olet syyllistynyt luvan voimassaoloaikana johonkin ajoluvan myöntämisen estävään rikokseen , poliisi voi peruuttaa taksinkuljettajan ajoluvan määräajaksi, väliaikaisesti tai toistaiseksi.

Ajovarman yhteystiedot

Varaa aika hakemuksen jättämista varten: Ajovarman asiakaspalvelu (Ulkoinen linkki)