Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tee ilmoitus matkustajien kuljettamisesta maksua tai kustannukset kattavaa korvausta vastaan

Liikenteen palveluista annetun lain 128 §:n mukaisesti Liikenne- ja viestintävirastolle on tehtävä ilmoitus matkustajien kuljettamisesta maksua tai kustannukset kattavaa korvausta vastaan EASA-asetuksen liitteen I kohdan 1 alakohdissa a, d tai g tarkoitetulla ilma-aluksella. Näitä ovat historialliset ilma-alukset, entiset sotilaskoneet ja niiden jäljitelmät.

Ilmoitus tehdään Traficomin kirjaamoon vapaamuotoisesti, joko sähköisesti tai paperisena. Ilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

  • toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot
  • toiminnasta vastaavan henkilön nimi
  • lentopaikka, jolta toimintaa pääasiassa harjoitetaan
  • käytettävät ilma-alukset
  • ilma-alusten huoltojärjestelyt
  • harjoitetaanko kaupallista toimintaa vai kerhomuotoista toimintaa kustannukset kattavaa korvausta vastaan.

Katso tarkemmat tiedot ja toimintaa koskevat vaatimukset määräyksen OPS M2-11 (Ulkoinen linkki) kohdasta 11.