Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tee teletoimintailmoitus

Teletoiminnan harjoittajan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä sähköinen teletoimintailmoitus. Palvelussa voit myös ilmoittaa aikaisemmassa ilmoituksessa annettuihin tietoihin vaikuttavista toiminnan muutoksista ja teletoiminnan lopettamisesta. Teletoiminnan harjoittamisesta peritään vuotuinen valvontamaksu.

Käytä tätä palvelua, jos

1: Olet aloittamassa viestintä- tai verkkopalvelujen tarjontaa

 • Viestintäpalveluja ovat palvelut, jotka muodostuvat viestien siirtämisestä viestintäverkossa sekä siirto- ja lähetyspalvelut joukkoviestinverkoissa
 • Verkkopalvelut ovat palveluja, joissa yritys tarjoaa hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon tai jakeluun

2: Jokin aikaisemmin ilmoittamistasi tiedoista on muuttunut. Muutosilmoitus tulee tehdä esimerkiksi:

 • Teletoimintaa harjoittavan yrityksen / yhdistyksen / elinkeinonharjoittajan yhteystietojen muutoksista
 • Ilmoitetun yhteyshenkilön vaihtumisesta tai yhteystietojen muutoksesta
 • Asiakkaille tarjottujen verkko- tai viestintäpalvelujen muutoksista

3: Lopetat aikaisemmin ilmoittamasi viestintä- tai verkkopalvelujen tarjonnan

Ohjeita ilmoituksen tekijälle

Mitä toimintaa ilmoitusvelvollisuus koskee?

Teletoimintailmoitus on tehtävä yleisen teletoiminnan harjoittamisesta, eli verkko- tai viestintäpalvelun tarjonnasta ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille.

Viestintäpalveluja ovat kaikki sellaiset palvelut, jotka muodostuvat viestien siirtämisestä viestintäverkossa. Lisäksi viestintäpalveluiksi katsotaan siirto- ja lähetyspalvelut joukko- ja viestintäverkoissa.

Verkkopalveluja ovat palvelut, joissa yritys tarjoaa hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon tai jakeluun.

Teletoimintailmoitus tulee tehdä esimerkiksi seuraavasta toiminnasta:

 • Internetyhteyksien tai puhelinpalvelujen tarjonta
 • Sähköpostipalvelujen tarjonta
 • Viestintäverkkojen ylläpito ja tarjonta viestintäpalvelujen tuottamista varten
 • Televisio- ja radioverkkojen ylläpito ja tarjonta
 • Lähetystoiminta televisio- ja radioverkoissa
 • Satelliittivälitteinen televisiotoiminta, jos varsinainen lähetystoiminta tapahtuu Suomesta käsin

Mitä toimijoita ilmoitusvelvollisuus koskee?

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia yleisen teletoiminnan harjoittajia. Ilmoitusvelvollisia ovat näin ollen muutkin viestintä- ja verkkopalvelujen tarjoajat kuin liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Ilmoituslomakkeen kenttää "yrityksen nimi" voidaan täyttää esimerkiksi elinkeinonharjoittajan, yhdistyksen tai oppilaitoksen tiedot.

Teletoimintailmoitus

Sähköinen asiointi

Ilmainen