Tilaa lentokelpoisuuden tarkastus viranomaiselta

Tällä hakemuksella voit tilata viranomaisen suorittaman lentokelpoisuustarkastuksen.

Traficom tekee kansallisen sääntelyn alaisten (EASA-asetuksen Liite I) ilma-alusten lentokelpoisuustarkastuksia ja antaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksia tai väliaikaisia lupia ilmailuun, kun kyseessä on

  • maahantuotavan tai rakennetun ilma-aluksen ensimmäinen lentokelpoisuustarkastus
  • ilma-alukselle tehty suuri muutostyö
  • ilma-alukselle tehty suuri vauriokorjaus
  • ilma-alukselle tehty perushuolto tai -korjaus.

Viranomaisen suorittamassa lentokelpoisuustarkastuksessa varmistutaan siitä, että ilma-alus on hyväksytyn suunnittelun mukainen, kuten esimerkiksi, että muutostyöt on toteutettu hyväksyttyjen muutostyösuunnitelmien mukaisesti.