Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom voi perustaa tilapäisiä vaara-alueita tai rajoittaa ilmailun tietyllä alueella määräajaksi. Hae tilapäistä vaara-aluetta jos haluat esimerkiksi lennättää miehittämätöntä ilma-alusta näköyhteyden ulkopuolella.

Tilapäiset ilmatilavaraukset edellyttävät AIP Supplement -julkaisua, joka pyritään julkaisemaan 2 viikkoa ennen toiminnan aloitusta. Ennen päätöstään alueen perustamisesta Traficom kuulee asiasta eri ilmailun sidosryhmiä. Tilapäiset ilmatilan varaushakemukset tulee toimittaa Traficomille viimeistään 8 viikkoa ennen toiminnan suunniteltua aloitusta. Tilapäisen ilmatilavarauksen perustaminen on maksullinen liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman maksuasetuksen mukaisesti.

Tilapäisiä vaara-alueita miehittämättömän ilmailun tarpeisiin voidaan 10.1.2019 alkaen perustaa ilmailulain 11 § mukaisesti myös Ilmatilanhallintayksikön (AMC) itsenäisillä toimenpiteillä enintään kahden viikon ajaksi ASM-toimintakäsikirjan kohdassa 3.10.2 (Tilapäiset vaara-alueet) kuvatuin reunaehdoin. Lisätietoa uudesta menettelystä löydät myös Fintraffic Lennonvarmistuksen verkkosivuilta (Ulkoinen linkki)

Ilmatilan joustavan käytön menetelmät ovat kuvattu tarkemmin ASM-toimintakäsikirjassa.

Sähköinen asiointi

Hinta: 320

Jos teet hakemuksen pdf-lomakkeella, lähetä se osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi ja ilmatila@traficom.fi.