Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Harrasteilma-alusten rakennus- ja korjausluvat

Harrasteilmailun luvat ja oikeudet myönnetään kevyemmällä menettelyllä kuin yleisilmailun ja kaupallisen ilmailun luvat ja oikeudet.

Harrasterakentaminen ei enää ilmailulain muutoksen 13.11.2014 myötä vaadi rakennuslupaa (Ilmailulaki 864/2014 42§). Ilmailumääräysten AIR M5-1 kohtaa 3 ja AIR M5-2 kohtia 3 ja 4 ei enää sovelleta. Muilta osin nämä ilmailumääräykset ovat yhä voimassa.

Rakennustyöllä tulee edelleenkin olla valvoja AIR M5-2 kohdan 6.2 mukaan. Valvojan tulee olla tehtäväänsä pätevä. Valvojaksi käy vastaavanlaisen ilma-aluksen loppuun asti rakentanut henkilö, huoltomekaanikko, jolla on kokemusta ko. kokoluokan ilma-aluksista tai lentokoneinsinööri, jolla on kokemusta ko. kokoluokan ilma-aluksista.

Suunnittelun hyväksyntä

Ilma-alusten suunnittelulle ja suurten muutos- ja korjaustöiden suunnittelulle tarvitaan ilmailuviranomaisen hyväksyntä. Erillistä suunnittelun hyväksyntää ei tarvita, jos ilma-alus tehdään tunnettujen piirustusten mukaisesti. Jos ilma-aluksen suunnittelusta poiketaan siten, että suuren muutostyön määritelmä täyttyy, tulee suunnitelmalle hakea hyväksyntä ennen ilma-aluksen rakentamista (esim. alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeava moottorityyppi).

Rakennusluvat, jotka olivat voimassa 13.11.2014 ja sisältävät suunnittelun hyväksyntää, ovat voimassa luvan voimassaoloajan. Vanhentuneiden rakennuslupien osalta, jotka sisälsivät suunnittelun hyväksyntää, tulee hakea suunnittelun hyväksyntää ennen lentokelpoisuustarkastuksen tilaamista valmistuvalle ilma-alukselle.

Aiemmin tyyppihyväksytyn kansallisen (Liite I) ilma-aluksen uudelleenrakentaminen harrasterakenteiseksi ilma-alukseksi katsotaan suureksi muutostyöksi vaikka  uudelleenrakentaminen ei sisältäisi suuria rakenteellisia muutoksia. Samoin ilma-alusryhmän vaihdokset katsotaan suureksi muutostyöksi ja vaativat muutostyöluvan. (Lainaus PEL M3-4: ilma-alusryhmällä tarkoitetaan lentokelpoisuustodistukseen tai lupaan ilmailuun merkittyä ilma-alus ryhmää, kuten lentokoneet, helikopterit, autogirot, ultrakevyet lentokoneet, purjelentokoneet;)

Korjausluvat

Korjausluvat haetaan ilmailuviranomaiselta joko vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella LU3520 (Ulkoinen linkki). Hakemukseen tulee liittää korjaustyön työnjohtajan ja lentokelpoisuudesta vastaavan tarkastajan yhdessä laatima vauriokertomus ja työvaiheluettelo.

Ilmailuvälineiden valmistaminen

Ilmailuvälineiden valmistamista kaupallisessa tarkoituksessa ei ole vapautettu lupavaatimuksesta.

Päivitetty