Helsinki-Vantaan melunhallinnan yhteistyöryhmä vuosiyhteenveto 2020

Tämä on Helsinki-Vantaan lentoaseman meluyhteistyöryhmän yhteenveto v. 2020 melutavoitteen toteuman vuosittaisesta seurannasta toimitettujen indikaattoritietojen pohjalta.