Kansallisten ilma-alusten huoltaminen

llma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden yhtenä edellytyksenä on, että se on huollettu huolto-ohjelman mukaisesti ja huollon on tehnyt hyväksytty huoltaja hyväksyttyjen huolto-ohjeiden mukaisesti. Huoltaja voi olla hyväksytty huolto-organisaatio, tai yksityiskäytössä olevalle yksinkertaiselle ilma-alukselle myös henkilö, jolla on huoltomekaanikon lupakirja, tai jopa ns. lentäjä-omistaja yksinkertaisempien huoltotöiden osalta.

Kansallisten purjelentokoneiden, kuumailmapallojen ja alle 1200 kg lentokoneiden huoltamiseen on mahdollista saada harrastemekaanikon lupakirja  (Ulkoinen linkki). Harrasterakenteisen ilma-aluksen rakentaja voi hakea harrastemekaanikon lupakirjan rakentamalleen koneelle.

Vauriokorjaukset

Pienet vauriokorjaukset, jotka voidaan tehdä huolto-ohjekirjan ohjeiden mukaisesti, voi tehdä hyväksytty huolto-organisaatio siten kuin hyväksytyissä huolto-ohjeissa määrätään. Suuremmille korjauksille, joille ei ole hyväksyttyjä huolto-ohjeita, tulee hakea lupa ilmailuviranomaiselta korjaussuunnitelman hyväksymiseksi.

Huoltotodiste

Kaikista ilma-alukselle tehdyistä huoltotoimenpiteistä tulee antaa huoltotodiste, jossa eritellään mitä on tehty, minkä ohjeiden mukaisesti ja kuka huollosta vastaa. Huoltotodisteessa suositellaan käytettäväksi valmista lomakepohjaa, jollainen on julkaistu erikseen kansallisen sääntelyn alaisille ilma-aluksille  (Ulkoinen linkki)