Ilma-alusten huoltaminen

llma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden yhtenä edellytyksenä on, että se on huollettu huolto-ohjelman mukaisesti ja huollon on tehnyt hyväksytty huoltaja hyväksyttyjen huolto-ohjeiden mukaisesti. Huoltaja voi olla hyväksytty huolto-organisaatio, tai yksityiskäytössä olevalle yksinkertaiselle ilma-alukselle myös henkilö, jolla on huoltomekaanikon lupakirja, tai jopa ns. lentäjä-omistaja yksinkertaisempien huoltotöiden osalta.

Purjelentokoneiden, kuumailmapallojen ja kansallisten alle 1200 kg lentokoneiden huoltamiseen on mahdollista saada harrastemekaanikon lupakirja . Harrasterakenteisen ilma-aluksen rakentaja voi hakea harrastemekaanikon lupakirjan rakentamalleen koneelle.

Vauriokorjaukset

Pienet vauriokorjaukset, jotka voidaan tehdä huolto-ohjekirjan ohjeiden mukaisesti, voi tehdä hyväksytty huolto-organisaatio siten kuin hyväksytyissä huolto-ohjeissa määrätään. Suuremmille korjauksille, joille ei ole hyväksyttyjä huolto-ohjeita, tulee hakea lupa ilmailuviranomaiselta korjaussuunnitelman hyväksymiseksi.

Huoltotodiste

Kaikista ilma-alukselle tehdyistä huoltotoimenpiteistä tulee antaa huoltotodiste, jossa eritellään mitä on tehty, minkä ohjeiden mukaisesti ja kuka huollosta vastaa. Huoltotodisteessa suositellaan käytettäväksi valmista lomakepohjaa, jollainen on julkaistu erikseen EASA:n sääntelyn alaisille ilma-aluksille (Ulkoinen linkki)ja kansallisen sääntelyn alaisille ilma-aluksille (Ulkoinen linkki).

Osien hyväksyntä

EU:n huoltotoiminta-asetuksen mukaan ilma-alukseen saa asentaa vain sovellettavissa huoltotiedoissa, kuten huoltokäsikirjassa tai osaluettelossa, määriteltyjä osia. Yleisesti saatavilla olevia ns. vakio-osia saa käyttää vain silloin, jos huoltotiedoissa on määritelty käytettäväksi sellaisia. Muilla asennettavilla osilla tulee olla vaatimustenmukaisuusvakuutus EASA Form 1.

Yksityiskäytössä oleville ELA1 ja ELA2 ilma-aluksille annetaan Tyyppihyväksyntäasetuksen 21 Osan kohdassa 21.A.307(c) mahdollisuus poiketa Form 1 -vaatimuksesta ei-kriittisten osien kohdalla ilma-aluksen omistajan hyväksynnällä, kun omistaja varmistaa seuraavien neljän ehdon täyttyvän:

  1. osa ei ole käyttöiältään rajoitettu, eikä primäärirakenteen tai ohjauslaitteen osa;
  2. osa on valmistettu sovellettavan suunnittelun mukaisesti (=suunnittelun hyväksynnän haltijan hyväksymän valmistusohjeen mukaisesti);
  3. osa on merkitty 21 Osan Q alaluvun mukaisesti (=hyväksytyissä valmistusohjeissa määritellyllä osanumerolla);
  4. osa on yksilöity asennettavaksi kyseiseen ilma-alukseen

Näiden ehtojen täyttymisen kirjaamiseksi voi käyttää lomaketta LU3841se Osien hyväksyntälausunto (Ulkoinen linkki)