Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilma-alusten huolto-ohjelmat

Ilma-alusta koskevien huoltovaatimusten kokoamiseksi yhteen on sille laadittava huolto-ohjelma.

Huolto-ohjelmaa laatiessa on otettava huomioon, onko ilma-alus (EU 1321/2014) Part M, Part ML, vai kansallisen sääntelyn alainen (Liite I) ilma-alus. Huoltovaatimuksia voi tulla ilma-aluksen rungon, moottorin ja potkurin typpihyväksyntöjen haltijoilta, ilma-alukseen asennettujen lisätyyppihyväksyntöjen ja muutostyöhyväksyntöjen haltijoilta, suunnittelivaltion(-iden) ja rekisteröintivaltion viranomaisilta. Operaattori voi myös päättää käyttöolosuhteista johtuvista lisävaatimuksista.

Huolto-ohjelman sisältövaatimukset löytyvät:

  • Part M ilma-alus: M.A.302
  • Part ML ilma-alus: ML.A.302
  • Liite I ilma-alus: AIR M1-5, kohta 7.2

Yksityiskäyttö

Yksityiskäytössä olevan Part ML ilma-aluksen tapauksessa omistaja voi laatia ja ilmoittaa (declaration) huolto-ohjelman, mikäli hän myös hallinnoi lentokelpoisuutta. Huolto-ohjelma voi perustua joko suunnitteluhyväksynnän haltijan ohjeisiin (DAH-ICA), tai EASA:n julkaisemaan vähimmäsitarkastusohjelmaan (Minimum Inspection Programme, MIP).

Mikäli jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta on siirretty sopimuksella Part CAMO, tai Part CAO organisaatiolle, niin kyseinen organisaatio vastaa huolto-ohjelman hyväksynnästä.

Muu käyttö

Liikenneluvallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksynnästä vastaa viranomainen tai AOC operaattorin oma Part-CAMO organisaatio.

Muussa kuin liikenneluvallisessa ilmakuljetuksessa sekä erityislento- ja koulutustoiminnassa käytettävän ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksynnästä vastaa ilma-alusluokasta ja toiminnantyypistä riippuen viranomainen, luvanhaltijan oma tai sopimus Part-CAMO tai Part-CAO organisaatio.

Liite I ilma-alukset

Ilmailulain 34 § 4 mom. mukaan ilma-aluksen huolto-ohjelman ja siihen tehtävät muutokset hyväksyy Liikenne- ja viestintävirasto tai lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio. Ilma-aluksen, jonka suunnittelu on yksinkertainen ja jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 2 730 kilogrammaa, huolto-ohjelman hyväksyy ilma-aluksen lentokelpoisuudesta vastaava omistaja, haltija tai käyttäjä.

 

Huolto-ohjelmat, mallipohjia

Tulossa myöhemmin.