Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilma-alusten huolto-ohjelmat

Ilma-alusta koskevien huoltovaatimusten kokoamiseksi yhteen on sille laadittava huolto-ohjelma.

Huoltovaatimuksia voi tulla ilma-aluksen rungon, moottorin ja potkurin typpihyväksyntöjen haltijoilta, ilma-alukseen asennettujen lisätyyppihyväksyntöjen ja muutostyöhyväksyntöjen haltijoilta, suunnittelivaltion(-iden) ja rekisteröintivaltion viranomaisilta, sekä operaattori voi päättää käyttöolosuhteista johtuvista lisävaatimuksista. Huolto-ohjelman tulee olla hyväksytty. Sen voi hyväksyä rekisteröintivaltion viranomainen tai hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio (CAMO, ns. G-organisaatio).

27.7.2015 tuli voimaan asetusmuutos, joka mahdollistaa yksityiskäytössä olevan ELA1 -ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksymisen myös omistajan toimesta, sekä sallii huolto-ohjelman perustuvan suunnittelun hyväksynnän haltijan ohjeiden sijasta EASA:n julkaisemaan vähimmäsitarkastusohjelmaan (Minimum Inspection Programme, MIP). Samalla vaatimus suunnittelun hyväksynnän haltijan ohjeisiin perustuvalle huolto-ohjelmalle muuttui niin, että se ei saa olla vähemmän rajoittava, kuin vähimmäistarkastusohjelma. MIP:ssa julkaistuja huoltovaatimuksia tulee siis noudattaa, vaikka suunnittelun hyväksynnän haltija ei olisi kyseistä huoltovaatimusta omiin ohjeisiinsa sisällyttänyt.

Ilmailumääräyksen AIR M1-5 mukaan myös kansallisilla Liite I ilma-aluksilla tulee olla huolto-ohjelma hyväksyttynä 31.12.2017 mennessä.