Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilma-alusten huolto-ohjelmat

Ilma-alusta koskevien huoltovaatimusten kokoamiseksi yhteen on sille laadittava huolto-ohjelma. Huolto-ohjelmaa tulee päivittää säännöllisesti, jotta se pysyy ajan tasalla huoltovaatimuksissa ja määräyksissä tapahtuvien muutosten mukaan.

Huolto-ohjelmaa laatiessa on otettava huomioon, onko ilma-alus (EU 1321/2014) Part M, Part ML, vai kansallisen sääntelyn alainen (Liite I) ilma-alus. Huoltovaatimuksia voi tulla ilma-aluksen rungon, moottorin ja potkurin typpihyväksyntöjen haltijoilta, ilma-alukseen asennettujen lisätyyppihyväksyntöjen ja muutostyöhyväksyntöjen haltijoilta, suunnittelivaltion(-iden) ja rekisteröintivaltion viranomaisilta. Operaattori voi myös päättää käyttöolosuhteista johtuvista lisävaatimuksista.

Huolto-ohjelman sisältövaatimukset löytyvät:

  • Part M ilma-alus: M.A.302
  • Part ML ilma-alus: ML.A.302
  • Liite I ilma-alus: AIR M1-5, kohta 7.2

Yksityiskäyttö

Yksityiskäytössä olevan Part ML ilma-aluksen tapauksessa omistaja voi laatia ja ilmoittaa (declaration) huolto-ohjelman, mikäli hän myös hallinnoi lentokelpoisuutta. Huolto-ohjelma voi perustua joko suunnitteluhyväksynnän haltijan ohjeisiin (DAH-ICA), tai EASA:n julkaisemaan vähimmäsitarkastusohjelmaan (Minimum Inspection Programme, MIP).

Mikäli jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta on siirretty sopimuksella Part CAMO, tai Part CAO organisaatiolle, niin kyseinen organisaatio vastaa huolto-ohjelman noudattamisesta. Myös vastuun huolto-ohjelman laatimisesta, ylläpidosta ja hyväksynnästä voi sopimuksella siirtää tällaiselle organisaatiolle. Sopimuksessa on syytä eritellä, mitä vastuita organisaatiolle on siirretty.

Part-ML -ilma-alukselle ei vaadita huolto-ohjelmaa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät (ML.A.302 (e) ja (f)):

1) Kaikkia suunnittelun hyväksynnän haltijan jatkuvan lentokelpoisuuden ohjeita noudatetaan ilman mitään poikkeamia

2) Kaikkia huoltosuosituksia, kuten suositeltuja peruskorjausjaksoja, huoltotiedotteita ja muita ei-pakollisia huoltotietoja noudatetaan ilman mitään poikkeamia

3) ilma-alukseen ei kohdistu huoltovaatimuksia mistään seuraavista:

  • ilma-alukseen asennetuista varusteista tai modifikaatioista
  • ilma-alukseen tehdyistä korjauksista
  • elinikärajoitteisista komponeneteista ja lentoturvallisuudelle kriittisistä komponenteista
  • erityisistä lentotoiminnallisista hyväksynnöistä
  • ilma-aluksen käytöstä ja käyttöympäristöstä

4) lentäjä-omistajahuoltoa ei sovelleta (koska lentäjä-omistajan tehtäväksi hyväksytyt huoltotoimenpiteet pitää olla eriteltynä huolto-ohjelmassa)

Muu käyttö

Liikenneluvallisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksynnästä vastaa viranomainen tai AOC operaattorin oma Part-CAMO organisaatio.

Muussa kaupallisessa lentotoiminnassa kuin liikenneluvallisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksynnästä vastaa ilma-alusluokasta ja toiminnantyypistä riippuen viranomainen, luvanhaltijan oma tai sopimus Part-CAMO tai Part-CAO organisaatio.

 

Päivitetty