Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailulääkärintarkastukset

  • Lentäjä, lennonjohtaja ja lennontiedottaja tarvitsevat lupakirjaoikeuksiensa käyttämiseksi voimassaolevan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen (Medical Certificate eli ns. medikaali). 
  • Matkustamomiehistön jäsen tarvitsee toimiakseen miehistön jäsenenä voimassaolevan lääketieteellisestä kelpoisuudesta kertovan matkustamomiehistön terveydentilatodistuksen (Cabin Crew Medical Attestation).  

Todistukset myöntää pääsääntöisesti ilmailulääkäri. Poikkeustilanteissa päätöksen tekee Traficom.

Todistukset ovat maksullisia. Ilmailulääkärin perimän tarkastusmaksun lisäksi Traficom perii viranomaismaksun jokaisen hakukerran yhteydessä, ellei hakemusta peruuteta ja tarkastusta keskeytetä.

https://www.traficom.fi/fi/traficom/hinnat-ja-maksut (Ulkoinen linkki)

Suomessa nykyisin myönnettävät lääketieteelliset kelpoisuustodistukset ovat voimassa kaikkialla maailmassa (lukuun ottamatta luokan LAPL todistusta, joka on voimassa vain EU:n ja EASA:n jäsenvaltioiden alueella).

Ilmailulääkäreiden ja ilmailulääketieteen keskuksien yhteystiedot

Päivitetty