Lentokelpoisuusmääräykset

Ilma-aluksen lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi on tehtävä ilma-aluksen, sen moottorin ja potkurin, sekä laitteiden suunnitteluvaltion viranomais(t)en ja ilma-aluksen rekisteröintivaltion viranomaisen julkaisemien lentokelpoisuusmääräysten (Airworthiness Directive, AD) edellyttämät toimenpiteet. Toistuvia toimenpiteitä vaativat lentokelpoisuusmääräykset on myös vietävä ilma-aluksen huolto-ohjelmaan, jotta ne tulisi tehdyksi aina ajallaan.

EU:n jäsenvaltioiden tyyppihyväksyttyjen ilmailuvälineiden osalta suunnitteluvaltion viranomaisena on toiminut Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA 28.9.2003 alkaen. Ennen kyseistä päivämäärää, tai jäsenvaltion unionin liittymistä, jos myöhempi, jäsenvaltion ilmailuvälineiden lentokelpoisuusmääräykset on julkaissut kyseisen jäsenvaltion kansallinen viranomainen. 

EASA:n lentokelpoisuusmääräykset on julkaistu EASA Safety Publication Tool (Ulkoinen linkki):ssa, jossa ilmailuvälinettä koskevia lentokelpoisuusmääräyksiä voi hakea hakutoiminon avulla.

USA:n liittovaltion ilmailuviranomaisen FAA:n lentokelpoisuusmääräykset on julkaistu FAA:n sivuilla (Ulkoinen linkki), josta niitä voi hakutoiminnon lisäksi hakea ilmailuvälineen tyyppihyväksynnän haltijan nimen avulla. (Huom. Tyyppihyväksynnän haltija voi vaihtua esim. yrityskauppojen seurauksena, joten ilmailuvälineen nykyinen tyyppihyväksynnän haltija ei välttämättä ole sama, kuin sen aikanaan valmistanut yhtiö.)