Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus

Traficom jakaa valtionavustusta kunnille kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen osana liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta. Investointiohjelmassa myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018.

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa tuetaan hankkeita, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita katuverkolla. Avustuksella tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta alueella. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen.

Hankeavustusta voivat hakea ja saada kunnat ja kaupungit. Avustusta voidaan myöntää myös useamman kunnan tai kaupungin yhteisiin hankkeisiin.

Vuonna 2020 investointiohjelman kautta jaettiin kunnille valtionavustusta yhteensä 31 500 000 euroa.

Investointiohjelman 2019 ja 2020 hankkeiden väli- ja loppuraportointiohjeet. 

Vuonna 2020 kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta avustetut hankkeet

Yhteystiedot

Virpi Ansio

Erityisasiantuntija

etunimi.sukunimi (at) traficom.fi

puh. 029 534 6826

Kysymykset ja yhteydenotot valtionavustusasioissa pyydetään lähettämään osoitteeseen kapy.valtionavustus(at)traficom.fi.