Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus

Traficom myöntää valtionavustusta kunnille kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen osana liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta. Kävelyn ja pyöräilyn Investointiohjelmassa myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018. Seuraava valtionavustushaku toteutetaan vuonna 2022.

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa tuetaan hankkeita, joissa parannetaan kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita katuverkolla tai kunnan maalla sijaitsevissa kohteissa. Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyörämatkojen määrää parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen.

Hankeavustusta voivat hakea ja saada kunnat ja kaupungit. Avustusta voidaan myöntää myös useamman kunnan tai kaupungin yhteisiin hankkeisiin.

Vuoden 2021 kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa myönnettiin valtionavustusta yhteensä 63 hankkeelle yhteensä noin 24,4 miljoonaa euroa. (avustetut hankkeet alla valikossa). Seuraava valtionavustushaku toteutetaan vuonna 2022.

Tarkastele kartalla kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa avustettuja hankkeita vuosina 2018-2021 (Ulkoinen linkki)

Käynnissä olevien hankkeiden raportointiohjeet: Investointiohjelman 2019 ja 2020 hankkeiden väli- ja loppuraportointiohjeet

Vuonna 2021 kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta avustetut hankkeet

Vuonna 2020 kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmasta avustetut hankkeet

Yhteystiedot

Erityisasiantuntijat,

Virpi Ansio, puh. 029 534 6826, etunimi.sukunimi (at) traficom.fi

Kati Hyvärinen, puh. 029 534 6704, etunimi.sukunimi (at) traficom.fi

Kysymykset ja yhteydenotot valtionavustusasioissa pyydetään lähettämään osoitteeseen kapy.valtionavustus(at)traficom.fi.