Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmä on osa meidän kaikkien arkea, sitä ympäristöä, jossa toimimme ja liikumme. Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan siis kokonaisuutta, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta sekä liikenteen palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista järjestelmistä.

Liikennejärjestelmäanalyysi – kattavaa tietoa liikennejärjestelmää koskevaa päätöksentekoa varten

Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sisältyvässä toimenpideohjelmassa Traficomin tehtäväksi on annettu liikennejärjestelmäanalyysin eli liikennejärjestelmän strategisen tason kokonaiskuvan muodostaminen. Liikennejärjestelmäanalyysi tarjoaa nykyistä kattavampaa tietoa liikennejärjestelmää koskevaa päätöksentekoa varten.

Tavoitteena on kehittää liikennejärjestelmäanalyysistä ja sen osana olevasta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannasta valtakunnallisen ja alueellisen tason liikennejärjestelmäsuunnittelun keskeinen työkalu. Traficom kehittää liikennejärjestelmäanalyysiä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Tälle sivustolle kootaan keskeinen tieto liikennejärjestelmäanalyysin kehittämisen yhteistyöverkostoista, tilaisuuksista ja valmistelumateriaalista. Liikennejärjestelmäanalyysin suunniteltua rakennetta, yhteistyöprosessia ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman seurantamittaristoa on kuvattu tarkemmin helmi-maalikuussa 2021 lausuntokierroksella olleessa muistiossa (Ulkoinen linkki)

Yhteistyössä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia verkostoja ja yhteistyöryhmiä. Lisäksi tarvittaessa kutsutaan koolle  liikennejärjestelmäanalyysin analyysiverkosto. Se on liikennejärjestelmäanalyysin kehittämistä tukeva asiantuntijaverkosto, jonka tarkoitus on edistää alueiden yhteistä keskustelua tietopohjasta ja liikennejärjestelmän tilannetta koskevien analyysien kehittämisestä. Verkostolla ei ole pysyvää kokoonpanoa, vaan tapaamisiin voivat osallistua kaikki kulloinkin käsiteltävän teeman asiantuntijat, jotka haluavat olla mukana yhteisessä kehitystyössä. Analyysiverkoston ensimmäinen tapaaminen järjestettiin kesäkuussa 2021. 

Tällä hetkellä liikennejärjestelmäanalyysin sisällöstä on saatavissa liikenneverkon strateginen tilannekuva, jota päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Syys-lokakuun vaihteessa 2021 tavoitteena on julkaista liikkumispalvelujen tilannekuvan sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantamittariston ensimmäiset versiot. Liikkumisen ja saavutettavuuden tilannekuvan ensimmäinen versio on puolestaan tavoitteena julkaista loka-marraskuun vaihteessa 2021.

Tutustu liikenneverkon strategisen tilan tarkasteluun väylien ja solmupisteiden osalta oheisen tilannekuvan avulla. Tilannekuvassa tarkastellaan väylien tulevaisuuden tarpeita ja mahdollisuuksia.