Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tieturvallisuusarvioijien koulutus

Tieturvallisuusarvioinnin tavoitteena on löytää jo hankkeen suunnitteluvaiheessa liikenneturvallisuuden kannalta oleelliset seikat ja varmistaa niiden huomioiminen suunnittelussa ja rakentamisessa. Uusien tiehankkeiden turvallisuuden arvioinnista vastaa tieturvallisuusarvioija.

Peruskoulutus on kolmipäiväinen ja se järjestetään kahdessa osassa 2+1 päivää. Koulutukseen sisältyy harjoitustyö ja loppukoe, jotka on suoritettava hyväksytysti pätevyyden saamiseksi.

Tieturvallisuusarvioijan pätevyyden ylläpitämiseksi on osallistuttava päivänmittaiseen täydennyskoulutukseen 5 vuoden välein. Täydennyskoulutukseen ei sisälly koetta.

Seuraavat koulutukset

Peruskoulutuksen koulutuspäivät ovat 18.3 - 19.3.2024 ja 23.4.2024. Kaikkiin koulutuspäiviin tulee osallistua.

Linkki peruskoulutukseen ilmoittautumiseen: https://link.webropol.com/s/tieturvallisuusauditointiperus (Ulkoinen linkki)

Jatkokoulutuksen koulutuspäivä on 20.3.2024

Linkki jatkokoulutukseen osallistumiseen: https://link.webropol.com/s/tieturvallisuusauditointijatko (Ulkoinen linkki)

Tieturvallisuusarvioijan pätevyys

Traficom antaa peruskoulutuksen hyväksytysti suorittaneelle todistuksen tieturvallisuusarvioijan pätevyydestä. Pätevyys on voimassa sen päättymispäivästä laskettuna viisi vuotta kerrallaan. Täydennyskoulutuksen vaatimuksena on tieturvallisuusarvioijan pätevyys eli peruskoulutuksen hyväksytty suorittaminen sekä vähintään yhteen tieturvallisuusarviointiin osallistuminen kurssin jälkeen, ja se tulee käydä pätevyyden voimassaoloaikana.

Lisätietoja

Lisätietoja tieturvallisuusarvioijien koulutuksesta sekä tietopyynnöt pätevyyden omaavista tieturvallisuusarvioijista saa yhteyshenkilöiltä:

Jari Kuokkanen, jari.kuokkanen(at)traficom.fi, p. 029 534 6147

Ossi Kortiainen, ossi.kortiainen(at)traficom.fi, p. 029 534 6310

Traficom vastaa tieturvallisuusarvioijien koulutuksesta.

Hinnat

  • Tieturvallisuusarvioijan peruskoulutus 2 040 €
  • Tieturvallisuusarvioijan täydennyskoulutus 815 €
  • Tieturvallisuusarvioijan koe 510 €
Päivitetty