Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Pätevyyskirjaksi kutsutaan varsinaista ammattipätevyyttä osoittavaa todistusta, kuten merikapteenin tai laivakokin pätevyyskirjaa. Merenkulun pätevyyskirjat jaotellaan osastoittain kansipäällystöön, konepäällystöön, miehistöön ja talousosastoon. Alle on listattu kaikki Suomessa myönnettävät pätevyyskirjat.

Muutoksia pätevyysvaatimuksiin

Valtioneuvoston asetukseen aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyyksistä on tehty muutoksia mm. vahtiperämiehen pätevyyskirjaan sisältyvän ohjatun harjoittelun osalta. Muutokset astuvat voimaan 1.6.2020.

Pätevyyskirjan lisäksi on olemassa lisäpätevyystodistuksia , joilla osoitetaan esimerkiksi hätätilannekoulutusten käyminen. 

Pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten uusimisesta kerrotaan erillisellä sivulla.

Pätevyyskirjojen ja lisäpätevyyksien myöntämiseksi edellytetty koulutus tulee olla annettu Suomessa hyväksytyn merenkulun koulutuksen järjestäjän toimesta. Pääsääntöisesti nämä hyväksytyt koulutuksen järjestäjät sijaitsevat Suomessa. Muualla kuin Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella pätevyyskirja tai lisäpätevyys haetaan kyseisen koulutuksen hyväksyneeltä taholta, yleensä kyseisen maan merenkulkuviranomaisilta.

Kansipäällystön pätevyyskirjat

Konepäällystön pätevyyskirjat

Miehistön pätevyyskirjat

Miehistön pätevyyskirjat ovat voimassa toistaiseksi.

Talousosaston pätevyyskirjat

Talousosaston pätevyyskirjat ovat voimassa toistaiseksi.

Asioi kanssamme:

Tiedustelut

Sähköposti
merimiesyksikko (at) traficom.fi

Puhelinpalvelu
029 534 5133
Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-11

Päivitetty