Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

ADR-ajolupavaatimus ja koulutukset

Jos vaarallisten aineiden tiekuljetus kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusväline huomioon ottaen edellyttää erityistä asiantuntemusta, ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajo-oikeuden lisäksi vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ajolupa. ADR-ajoluvan saamisen edellytyksenä on suorittaa vaarallisten aineiden ajolupakoulutus ja koulutusta vastaava koe sekä täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

Alku- ja täydennyskoulutus järjestetään peruskurssin ja asiaankuuluvien erikoiskurssien muodossa. Peruskurssi ja luokan 1 räjähteiden sekä luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssit voidaan järjestää yhdistettynä peruskurssina samalla kertaa ja saman koulutuksen järjestäjän toimesta. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Opetusta saa yleensä antaa enintään 8 oppituntia kurssipäivän aikana.

ADR-ajolupakoulutukseen on tullut muutoksia kesällä 2020. Koulutusta voidaan jatkossa toteuttaa erilaisilla koulutusmenetelmillä, jotka mahdollistavat resurssien tehokkaan hyödyntämisen, kuitenkin huomioiden Suomea sitovan kansainvälisen sääntelyn asettamat rajat.