Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

ADR-ajolupavaatimus ja koulutukset

Jos vaarallisten aineiden tiekuljetus kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusväline huomioon ottaen edellyttää erityistä asiantuntemusta, ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajo-oikeuden lisäksi vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ajolupa. ADR-ajoluvan saamisen edellytyksenä on suorittaa vaarallisten aineiden ajolupakoulutus ja koulutusta vastaava koe sekä täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

Alku- ja täydennyskoulutus järjestetään peruskurssin ja asiaankuuluvien erikoiskurssien muodossa. Peruskurssi ja luokan 1 räjähteiden sekä luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssit voidaan järjestää yhdistettynä peruskurssina samalla kertaa ja saman koulutuksen järjestäjän toimesta. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Opetusta saa yleensä antaa enintään 8 oppituntia kurssipäivän aikana.

ADR-ajolupakoulutukseen on tullut muutoksia kesällä 2020. Koulutusta voidaan jatkossa toteuttaa erilaisilla koulutusmenetelmillä, jotka mahdollistavat resurssien tehokkaan hyödyntämisen, kuitenkin huomioiden Suomea sitovan kansainvälisen sääntelyn asettamat rajat.

ADR-erillissopimus M330

ADR-sopimuksen kohdan 1.5.1 mukainen erillissopimus, joka koskee ADR-sopimuksen kohdassa 8.2.2.8.2 tarkoitettua todistusta kuljettajan koulutuksesta (ADR-ajolupa) ja ADR-sopimuksen kohdassa 1.8.3.7 tarkoitettua turvallisuusneuvonantajan todistusta.

ADR-sopimuksen 8.2.2.8.2 kohdan ensimmäisen kappaleen määräyksestä poiketen, ADR-ajoluvat, joiden voimassaoloaika päättyy 1.3.2020 - 1.2.2021, pysyvät voimassa 28.2.2021 saakka. Tällainen ADR-ajolupa on uusittava, jos kuljettaja voi osoittaa osallistuneensa ADR-määräysten 8.2.2.5 kohdassa tarkoitettuun täydennyskoulutukseen ja on läpäissyt ADR-sopimuksen 8.2.2.7 kohdassa tarkoitetun kokeen ennen 1.3.2021. Uusi ADRajolupa on voimassa viisi vuotta alkuperäisestä todistuksen voimassaolon päättymispäivästä.

Tämä erillissopimus on voimassa 1.3.2021 saakka niiden ADR-maiden alueella, jotka ovat allekirjoittaneet sen. Jos ennen sanottua päivämäärää yksi allekirjoittaja purkaa sopimuksen, sopimus on edelleen voimassa kuljetuksessa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen mutta eivät ole purkaneet sitä.