Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

ADR-ajolupavaatimus ja koulutukset

Jos vaarallisten aineiden tiekuljetus kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusväline huomioon ottaen edellyttää erityistä asiantuntemusta, ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajo-oikeuden lisäksi vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ajolupa. ADR-ajoluvan saamisen edellytyksenä on suorittaa vaarallisten aineiden ajolupakoulutus ja koulutusta vastaava koe sekä täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

Alku- ja täydennyskoulutus järjestetään peruskurssin ja asiaankuuluvien erikoiskurssien muodossa. Peruskurssi ja luokan 1 räjähteiden sekä luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssit voidaan järjestää yhdistettynä peruskurssina samalla kertaa ja saman koulutuksen järjestäjän toimesta. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Opetusta saa yleensä antaa enintään 8 oppituntia kurssipäivän aikana.

ADR-ajolupakoulutukseen on tullut muutoksia kesällä 2020. Koulutusta voidaan jatkossa toteuttaa erilaisilla koulutusmenetelmillä, jotka mahdollistavat resurssien tehokkaan hyödyntämisen, kuitenkin huomioiden Suomea sitovan kansainvälisen sääntelyn asettamat rajat.

ADR-erillissopimukset M333 ja M334 

Liikenne- ja viestintävirasto on allekirjoittanut ADR-erillissopimukset M333 ja M334 

Sopimuksilla jatketaan voimassaolevia erillissopimuksia, jotka umpeutuvat 1.3.2021. ADR-erillissopimukset koskevat ADR-ajoluvan ja tiekuljetusten TNA-todistuksen voimassaolon jatkamista korona-aikana. 

ADR-ajoluvat, joiden voimassaoloaika päättyy 1.3.2020 - 1.9.2021, pysyvät voimassa 30.9.2021 saakka.

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajan todistukset, joiden voimassaoloaika päättyy 1.3.2020 – 1.9.2021, pysyvät voimassa 30.9.2021 saakka. 

Tällaisen ADR-ajoluvan tai TNA-todistuksen voimassaoloaikaa on pidennettävä viidellä vuodella alkuperäisestä voimassaolon päättymispäivästä, jos luvan tai todistuksen haltija on läpäissyt kokeen ennen 1.10.2021.

Ks. tiekuljetuksia koskevan ADR-erillissopimuksen sisältö tarkemmin täältä: ADR M333 ja M334 https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus (Ulkoinen linkki)

Kaikki ADR-sopimuksessa tarkoitetut erillissopimukset löytyvät täältä: UNECE  (Ulkoinen linkki)(Multilateral Agreements).