Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia säädöksiä ja määräyksiä

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (541/2023 (Ulkoinen linkki))

Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta (925/2023 (Ulkoinen linkki))

Finlex

Suomen sähköinen säädöskokoelma sekä ajantasaisten säädösten ja alkuperäisten säädösten kokoelmat sekä viranomaispäätökset ja -määräykset: Finlex (Ulkoinen linkki)

EU:n oikeudelliset asiakirjat: EUR-Lex (Ulkoinen linkki)

Traficomin VAK-tiemääräyksen taulukko A (VAK 2023)

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Traficomin määräyksen TRAFICOM/473662/03.04.03.00/2022 liitteen A luvun 3.2 taulukko A  

Lisätietoa

Soveltamisohje (26.2.2020): Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus kotimaanliikenteen lautta-aluksilla ja losseilla suomeksi (pdf, 126.93 KB) (Ulkoinen linkki) ruotsiksi (pdf, 127.86 KB) (Ulkoinen linkki) 

Päivitetty