Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

ADR-koulutus

Alku- ja täydennyskoulutus järjestetään peruskurssin ja asiaankuuluvien erikoiskurssien muodossa. Peruskurssi ja luokan 1 räjähteiden sekä luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssit voidaan järjestää yhdistettynä peruskurssina samalla kertaa ja saman koulutuksen järjestäjän toimesta. Säännöllisin väliajoin järjestettävien täydennyskurssien tarkoituksena on saattaa kuljettajien tiedot ajan tasalle. Kursseilla käsitellään uutta tekniikkaa, lainsäädäntöä ja kuljetettavia aineita koskevaa kehitystä. Henkilökohtaisen käytännön harjoittelun on tapahduttava teoriaopetuksen yhteydessä ja siihen on sisällyttävä ainakin ensiapu, palonsammutus ja toiminta mahdollisessa vaara- tai onnettomuustilanteessa. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Koulutusta antavat Traficomin hyväksymät koulutusorganisaatiot.