Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom valvoo autokorjaamoja, jotka suorittavat luvanvaraisia tai ilmoituksenvaraisia töitä.

Korjaamovalvonnalla varmistetaan muun muassa, että autokorjaamot täyttävät luvanmyöntämisen edellytykset.

Minkälaisia korjaamoja Traficom valvoo?

Traficom valvoo autokorjaamoja, jotka suorittavat luvanvaraisia tai ilmoituksenvaraisia töitä.

Luvanvaraisia töitä ovat

  • paineilmajarrujärjestelmien korjaus
  • nopeudenrajoittimen asennus ja korjaus
  • taksamittarin asennus ja korjaus
  • mekaanisen, digitaalisen ja älykkään ajopiirturin asennus- ja korjaus.

Ilmoituksenvaraisia töitä ovat

  • pakokaasumittaukset
  • nopeudenrajoittimen asetusnopeuden tarkastus
  • vetolaitteiden tarkastus.  

Miten Traficom valvoo korjaamoita?

Korjaamovalvontaa tehdään selvityspyyntöjen perusteella ja korjaamoilla paikan päällä tehtävinä tarkastuksina. Valvontaviranomaisella on oikeus päästä asennus- ja korjauspaikkaan ja saada valvontaa varten välttämättömät tiedot asennus- ja korjausluvan haltijalta salassapitosäännösten estämättä.

Mitä seuraamuksia korjaamolle voi tulla, jos se ei noudata säädöksiä?

1. Varoitus

Asennus- ja korjausluvan haltija saa ensin varoituksen, jos valvonnassa todetaan, että luvan saamisen edellytykset eivät täyty. Varoituksen voi saada myös silloin, jos on perustelu epäily, että että asennus- ja korjaustyötä ei ole suoritettu asianmukaisesti.

2. Luvan määräaikainen peruutus

Traficom voi peruuttaa asennus- ja korjausluvan määräaikaisesti, jos asennus- ja korjausluvan haltija ei annetusta varoituksesta huolimatta enää täytä luvan saamisen edellytyksiä tai suorita asennus- ja korjaustyötä asianmukaisesti.

3. Luvan peruuttaminen kokonaan

Traficom voi peruuttaa asennus- ja korjausluvan kokonaan, jos luvan saamisen edellytyksiä koskevaa puutetta ei ole korjattu määräajassa tai jos toiminnassa esiintynyt puute, rikkomus tai laiminlyönti on vakava tai olennainen eikä lievempää seuraamusta voida pitää riittävänä.

Mikäli korjaamo suorittaa luvanvaraisia töitä ilman lupaa, voidaan korjaamo määrätä maksamaan seuraamusmaksu.

Säädökset

Yhteystiedot

korjaamovalvonta@traficom.fi

Päivitetty