Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Julkisten hankintayksiköiden on ajoneuvohankinnoissaan otettava huomioon hankittavien ajoneuvojen ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Tämä koskee myös kuljetuspalveluhankintoja, joista tietty osuus on tehtävä ympäristöystävällisillä ja energiatehokkailla ajoneuvoilla. Näiden ns. puhtaiden ajoneuvojen osuus vaihtelee ajoneuvokategorioittain ja myös hankintayksikön sijainnin mukaan: kunnille on omat tavoiteosuudet ja muille julkisille hankintayksiköille omansa.

Vaatimuksen taustalla on elokuun alussa voimaan astunut laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021) (Ulkoinen linkki). Traficom valvoo lain noudattamista: että hankintayksiköt hankkivat niille säädetyn osuuden puhtaita ajoneuvoja. Valvonta tehdään HILMA-järjestelmään tehtyjen hankintailmoitusten ja jälki-ilmoitusten pohjalta. Jos jälki-ilmoitusta ei ole tehty, Traficom voi asettaa hankintayksikölle uhkasakon.

Traficomille on esitetty puhtaiden ajoneuvohankintojen valvontaa koskevia kysymyksiä. Vastaamme näihin kysymyksiin alla. Uusia valvontaa koskevia kysymyksiä voi esittää sähköpostitse osoitteeseen cvd-valvonta@traficom.fi. 

Usein kysyttyä

Päivitetty