Erikoiskuljetusten liikenteenohjaus

Tieliikenteen erikoiskuljetusten liikkuessa liikennesäännöistä poiketen, tarvitaan liikenteenohjausta kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajana toimiminen edellyttää, että henkilöllä on voimassa oleva lupa ohjata erikoiskuljetusten liikennettä. Oikeus osoitetaan liikenteen-ohjaajakortilla, joka on pidettävä mukana tehtävää hoidettaessa. Lupa on voimassa viisi (5) vuotta. Traficom ylläpitää rekisteriä liikenteenohjaajaoikeuksista.

EKL-koulutuslupahakemus(Ulkoinen linkki)

Sähköinen asiointi

Ilmainen