Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Jos liikenteenharjoittajalla on tavaraliikennelupa, joka on yhteisön liikennelupa (jäljempänä yhteisölupa) ja yritys käyttää kuljettajaa joka on nk. kolmannen maan kansalainen, yrityksen tulee hakea kuljettajalle kuljettajatodistusta. Jos kuljettaja on jonkin EU-jäsenvaltion kansalainen tai sellainen jäsenvaltiossa pitkään oleskellut henkilö, jolle on myönnetty P-EU-oleskelulupa, kuljettajatodistusta ei tarvita, eikä sitä voida myöntää.

Kuljettajatodistuksen myöntämisen edellytyksenä on, että luvanhaltija osoittaa, että kuljettajaan sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa kuljettajille asetettuja työ- ja ammatillista koulutusta koskevia ehtoja. Kuljettajatodistusta koskevan hakemuksen liitteeksi tulee pääsääntöisesti toimittaa kuljettajan osalta seuraavat selvitykset:

  • Jäljennös voimassa olevasta passista
  • jäljennös voimassa olevasta ajokortista
  • selvitys, joka osoittaa, että henkilöllä on EU-jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys (jäljennös erillisestä ammattipätevyyskortista, jos ammattipätevyydestä ei ole merkintää ajokortissa)
  • selvitys, joka osoittaa, että henkilöllä on oikeus työskennellä Suomessa (jäljennös työntekijän oleskeluluvasta tai jos lupaa ei ole, selvitys siitä miksi sitä ei tarvita)
  • jäljennös työsopimuksesta tai muu kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista sekä tarvittaessa lisäksi jäljennös työvoiman vuokrausta koskevasta sopimuksesta

Kuljettajatodistus myönnetään tavaraliikenteen yhteisöluvan haltijalle, jonka tulee antaa kuljettajatodistuksen alkuperäinen kappale kuljettajan käyttöön tämän suorittaessa luvanhaltijan ajoja. Luvanhaltijan on säilytettävä todistuksesta oikeaksi todistettu jäljennös. Kuljettajatodistusta ei saa siirtää toiselle.

Kuljettajatodistus myönnetään enintään 5 vuodeksi. Myönnettävän kuljettajatodistuksen voimassaoloaikaan vaikuttavat muun muassa luvanhaltijan yhteisöluvan voimassaoloaika, kuljettajan työsuhteen mahdollinen määräaikaisuus sekä kuljettajan ammattipätevyyden ja oleskeluluvan voimassaoloaika.

Kuljettajatodistus on esitettävä minkä tahansa tarkastusviranomaisen pyynnöstä. Kuljettajan työsuhteen päättyessä luvanhaltijan tulee välittömästi palauttaa kuljettajatodistus Liikenne- ja viestintävirastoon (Traficom), joka peruuttaa todistuksen.

Traficom peruuttaa kuljettajatodistuksen myös, jos luvanhaltija ei enää täytä EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen (EY) 1072/2009 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä tai jos luvanhaltija on antanut virheellisiä tietoja kuljettajatodistusta koskevan hakemuksen yhteydessä.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä noin kahden viikon kuluessa niiden vireilletulosta.

Hae kuljettajatodistusta tavaraliikenneluvanhaltijana

 

LIIKENNELUPANEUVONTA

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi

Päivitetty