Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Koulutuskeskus

Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyyskoulutusta saavat antaa siihen hyväksytyt koulutuskeskukset. Hyväksynnän myöntää Traficom tai opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvalla toimivat yhteisöt hakevat hyväksyntää opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Yritykset, säätiöt tai muut yhteisöt hakevat hyväksynnän Traficomista.

Hakemus toimitetaan Traficomin kirjaamoon kirjaamo(at) traficom.fi.

Koulutuskeskukset hyväksytään antamaan perustason ammattipätevyyskoulutusta ja jatkokoulutusta tai vain jatkokoulutusta. Asetuksessa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (Ulkoinen linkki) on määritelty vaatimukset hyväksynnälle.

Sekä koulutuskeskuksen että koulutusohjelman hyväksyntää on haettava kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen käsittelyaika on noin kuukausi.

Koulutusohjelman hyväksyminen

Ammattipätevyyskoulutuksissa käytettävät koulutusohjelmat tulee hyväksyttää Traficomissa. Hyväksyntää haetaan lomakkeella E701 (Ulkoinen linkki). Koulutusohjelma tulee olla hakemuksen liitteenä. Hakemus toimitetaan kirjaamoon kirjaamo(at) traficom.fi.

Perustason koulutusohjelmassa tulee olla:

 • Otsikko: Perustason ammattipätevyys tai Perustason ammattipätevyyden laajennus. Otsikossa tulee olla koulutuksen liikennelaji ja kesto.
 • Koulutuksen kesto. joka ei voi poiketa direktiivin (EU) 2022/2561 (Ulkoinen linkki) määrittämästä kestosta
 • Direktiivin (EU) 2022/2561 liitteen 1 (Ulkoinen linkki) oppiaineiden luettelon mukaiset tavoitteet
 • Eroteltuna tavoitteiden mukaisten teoriatuntien ja käytännön harjoitustuntien toteutus. 
 • Koulutusohjelmaan tulee kuvata tavoite ja mahdolliset kouluttajavaatimukset.

Jatkokoulutusohjelmassa tulee olla:

 • Koulutusohjelman nimi.
 • Koulutuspäivän tavoite.
 • Käytettävät opetusmenetelmät ja koulutuksen toteutustapa.
 • Koulutuksen kokonaiskesto.
 • direktiivin (EU) 2022/2561 liitteen 1 (Ulkoinen linkki) oppiaineiden luettelon mukainen tavoite.

Koulutusohjelman hyväksyntä on voimassa 5 vuotta.

Koulutuskeskukset voivat käyttää muiden koulutuskeskusten hyväksyttämiä koulutusohjelmia.

Koulutuskeskuksen velvoitteet koulutuksen järjestämisestä

Koulutuskeskuksen on huomioitava seuraavat toimenpiteet koulutusjärjestelyissään:

Kurssi-ilmoitus (lomake E704)

 • Kurssi-ilmoitus on oltava valvovalla viranomaisella viimeistään 10 vrk ennen koulutusta.
 • Ilmoitus voidaan toimittaa Traficomin sähköisen rajapinnan kautta, kirjepostilla, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.
 • Mikäli kurssi-ilmoitusta ei ole tehty vaaditussa määräajassa, koulutuksessa olevat henkilöt eivät voi saada koulutusmerkintää ammattipätevyysrekisteriin.
 • Kurssi-ilmoitus on tehtävä lomakkeella E704.
 • Kurssi-ilmoitus voidaan toimittaa Traficomin sähköisen rajapinnan kautta, kirjepostilla, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.
 • Kurssi-ilmoituksen allekirjoittaa opetuksesta vastaava johtaja.

Ilmoitus koulutuksen suorittaneista (lomake E703)

 • Ilmoitus koulutuksen suorittaneista on oltava koulutusta valvovalla viranomaisella viimeistään kahden viikon kuluessa koulutuksesta.
 • Ilmoitus voidaan toimittaa Traficomin sähköisen rajapinnan kautta, kirjepostilla, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.
 • Ilmoitus koulutuksen suorittaneista on toimitettava samaan Ajovarman ammattiliikenteen toimipisteeseen, (Ulkoinen linkki) johon kurssi-ilmoitus on tehty.
 • Ammattipätevyyskoulutukseen osallistuneista ilmoitetaan etunimi, sukunimi ja henkilötunnus.
 • Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan henkilön täydellinen nimi ja syntymäaika.
 • Koulutuskeskuksen on annettava koulutuksen suorittaneille todistus koulutuksen suorittamisesta viimeistään kahden viikon kuluttua koulutuksesta.
 • Ilmoituksen koulutuksen suorittaneista allekirjoittaa opetuksesta vastaava johtaja. 
Päivitetty