Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom laatii ohjeet ja lomakkeet terveydenhuollon ammattilaisille ajoneuvon kuljettajan ajoterveyden arvioimiseksi tieliikenteessä. Traficomilla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa lääkärien tekemiin yksittäisiin arviointeihin hakijan ajoterveydestä.

Traficom vastaa ajokorttien ja muiden tieliikenteen henkilölupien myöntämisestä. Hakemukset otetaan vastaan Traficomin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteissä. Asiakas voi jättää ajokorttia koskevan hakemuksen myös sähköisesti palvelun käytön edellytysten täyttyessä.

Anna ajokortin hakemiseen (ensimmäinen ajokortti, ajokortin korottaminen ja uudistaminen) liittyvä lääkärinlausunto (F122) aina asiakkaalle. Älä lähetä lääkärinlausuntoa Traficomiin!

Lääkärinlausunnossa on otettava kantaa ajoterveysvaatimuksen täyttymiseen. Jos lääkäri ei pysty ottamaan kantaa asiakkaan ajoterveyteen, lausuntoa ei tule kirjoittaa ollenkaan.

Poliisi vastaa kuljettajan ajoterveyden valvonnasta ja päättää siihen liittyvistä toimenpiteistä kuten ajokieltoon määräämisestä. Ajoterveyden valvontaan liittyvät lääkärinlausunnot toimitetaan poliisille.

Säädökset

Päivitetty