Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikenneluvan uusiminen

1: Uusi voimassa oleva lupasi ajoissa

Lupa uusitaan hakemuksesta. Luvan uusimista koskeva hakemus on suositeltavaa panna vireille viimeistään kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä. Näin menetellen uusittavan luvan nojalla saa jatkaa liikenteen harjoittamista, kunnes hakemusasia on ratkaistu.

Tavara- ja henkilöliikenneluvan osalta luvan uusimista koskevaan hakemukseen tulee liitteeksi toimittaa selvitys hakijan vakavaraisuudesta. Muiden edellytysten osalta täydennyksiä tai muita selvityksiä on toimitettava pyydettäessä.

Taksiliikenneluvan osalta lähtökohtaisesti pelkkä hakemus riittää, sillä Traficom saa luvan myöntämiseksi tarvittavat tiedot asiaan kuuluvien muiden viranomaisten tietojärjestelmistä rajapintakyselyinä.

Hakemus kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, sillä täydennyspyynnöt yms. viivästyttävät luvan myöntämistä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

2: Varmista luvan myöntämisen edellytysten täyttyminen

Luvan myöntämisen edellytyksiä ovat mm. ammatillinen pätevyys oikeustoimikelpoisuus, hyvä maine, sijoittautuminen Suomeen, vakavaraisuuden osoittaminen sekä velvoitteiden asianmukainen hoitaminen.

Traficom ei arvioi edellytysten täyttymistä etukäteen, eikä myöskään anna ennakkopäätöksiä. Luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä arvioidaan aina vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Jos kaikki luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, hakijalle myönnetään liikennelupa.

3: Näin osoitat vakavaraisuuden

Vain tavara- ja henkilöliikennelupaa koskeva.

Liikenneluvan haltijan tulee keskeytyksettä pystyä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tästä syystä lupaa hakevan tulee osoittaa, että sillä on luvan nojalla harjoitettavaan toimintaan riittävät taloudelliset voimavarat eli hakijan on osoitettava vakavaraisuutensa. Hakijan tulee osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja vähintään 9 000 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 5 000 € per seuraava auto.

Vakavaraisuutta osoitettaessa on huomioitava hakijan kaikki liikenneluvat taksiliikennelupia lukuun ottamatta. Hakijan on osoitettava omaavansa riittävät taloudelliset voimavarat kaikkien voimassaolevien tai haettavien tavara- ja henkilöliikennelupiensa osalta. Ensimmäisen auton vakuusmäärä 9 000 euroa edellytetään vain kerran, ei siis molempien lupalajien osalta erikseen.

Vakavaraisuus voidaan osoittaa auktorisoidun eli KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai  suomalaisen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella (pankkitakaus) tai pankkitalletuksella (tilipanttaus). 

Katso tarkemmat ohjeet ja mallit alla olevien linkkien takaa.

Tarkemmat ohjeet vakavaraisuuden osoittamiseen (pdf, 99.18 kb) (Ulkoinen linkki)

Malli tilipanttauksesta (pdf, 75.02 kb) (Ulkoinen linkki)

Malli pankkitakauksesta (pdf, 145.67 kb) (Ulkoinen linkki)

Vakavaraisuuden osoittaminen tilintarkastajan antamalla todistuksella (Ulkoinen linkki)

Liikennelupaneuvonta

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi