Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Takaisinkutsukampanja-ohjeet

Takaisinkutsukampanja-ohjeet ajoneuvon valmistajalle, valmistajan edustajalle, maahantuojalle sekä jakelijalle.

Jos ajoneuvossa havaitaan vaatimustenvastaisuus tai se aiheuttaa vakavan riskin, ajoneuvon valmistajan, valmistajan edustajan, maahantuojan tai jakelijan (jäljempänä talouden toimijan) tulisi ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen ajoneuvon saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sen takaisinkutsun järjestämiseksi tapauksen mukaan.

Takaisinkutsukampanjoiden lainsäädännölliset vaatimukset tulevat ajoneuvoluokasta riippuen joko EU-puiteasetuksista (2018/858, 168/2013 ja 167/2013) tai kansallisesta ajoneuvolaista (82/2021).

Takaisinkutsukampanja on käynnistettävä myös silloin, kun ajoneuvo on mainittu EU-komission julkaisemalla SafetyGate -notifikaatiolistalla ja sen on arvioitu aiheuttavan vakavan riskin. Traficom seuraa viikoittaista julkaisua ja lähettää tarvittaessa kyselyn talouden toimijalle Suomessa.

Traficom seuraa myös ICSMS-järjestelmää, jonka avulla EU-maiden viranomaiset voivat tiedottaa toisilleen testaamistaan tai muuten tutkimistaan tuotteista, testausten lopputuloksista sekä havaituista vaatimustenvaisuuksista.

Talouden toimijan on ilmoitettava Traficomille kaikki voimassa olevat takaisinkutsukampanjat, joihin kuuluu ajoneuvoja Suomessa.

Ajoneuvon valmistaja voi järjestää myös vähäisempien virheiden tai puutteiden takia niin sanottuja huolto- tai korjauskampanjoita, joista talouden toimijan ei tarvitse ilmoittaa Traficomille.

Takaisinkutsuvelvollisuus koskee kaikkia ajoneuvolaissa määriteltyjä ajoneuvoluokkia. Velvollisuus koskee ajoneuvoja, jotka ovat Suomessa hyväksytty liikenteeseen käytettäväksi ja ovat Suomessa käytössä. Velvollisuus koskee sekä ennakkoilmoitettuja että yksittäin maahantuotuja ajoneuvoja.

Ahvenanmaan rekisterissä olevia ajoneuvoja ei tarvitse sisällyttää takaisinkutsukampanjailmoitukseen.

Talouden toimijan tulee huolehtia siitä, että takaisinkutsukampanja suoritetaan kohtuullisessa ajassa.

Seuraavat numeroidut ohjeet eivät päde niiden ajoneuvoluokkien kohdalla, joita ei koske rekisteröintipakko (kevyet sähköajoneuvot, polkupyörät yms.). Ilmoituksen ajoneuvosta ja siihen liittyvistä korjaavista toimenpiteestä voi tehdä Traficomille vapaamuotoisesti. Traficom pyytää tarvittaessa lisätietoja. Näissä tapauksissa talouden toimijan tulee yrittää kontaktoida mahdollisimman laajasti tuotteen jo ostaneita kuluttajia joko henkilökohtaisesti tai julkista tiedottamista käyttäen.

Tarvittaessa ohjeet salatun viestin lähettämiseen Traficomille löytyvät täältä (Ulkoinen linkki)

OTA (Over-the-Air) -takaisinkutsukampanjat

Tässä dokumentissa annetaan ohjeet OTA (Over-the-Air) -takaisinkutsun suorittamiseksi. Kyseessä on perinteisen takaisinkutsun rinnalle tuotu vaihtoehtoinen menettely, jossa ajoneuvon haltijalle ilmoitetaan sähköisesti takaisinkutsusta. Ajoneuvon järjestelmän ohjelmistoa päivitetään langattomasti siten, että päivityksen jälkeen ajoneuvo ei aiheuta vakavaa riskiä ohjelmiston takia tai täyttää sitä koskevat vaatimukset.

OTA-takaisinkutsussa on noudatettava ajoneuvolain 178 §:n velvoittamia ilmoitusmenettelyitä Traficomille. (kts. alla olevat menettelyohjeet)

Takaisinkutsukampanjailmoitus

Ohjeet takaisinkutsukampanjoita varten

1: Selvitä ajoneuvot, joita takaisinkutsukampanja koskee

Valmistajalta pyydetään valmistenumerolistaus kaikista takaisinkutsukampanjaan kuuluvista ajoneuvoista maailmanlaajuisesti.

2: Selvitä onko takaisinkutsukampanjaan kuuluvia ajoneuvoja Suomen rekisterissä

Listaus ja kutsukirjepohja lähetetään Traficomin suoramarkkinointipalveluita tarjoavalle sopimuskumppanille (Ulkoinen linkki), joka poimii listauksen peusteella kaikkien Suomen rekisterissä olevien ajoneuvojen omistajien ja haltijoiden osoitteet. Myös yksittäin maahantuodut ajoneuvot on huomioitava.

Sopimuskumppanille on ilmoitettava selkeästi onko kyseessä lakisääteinen takaisinkutsukampanja vai huolto-/korjauskampanja, sillä se vaikuttaa rekisteristä luovutettaviin osoitetietoihin.

Poiminnan yhteydessä Traficom saa tiedon ajoneuvoista, joiden omistajilla tai haltijoilla on turvakielto ja lähettää korjauskutsun suoraan heille, Traficom ei luovuta turvakiellon omaavien henkilöiden tietoja eteenpäin.

3: Tiedota Traficomia takaisinkutsukampanjasta

Traficomia tiedotetaan recall@traficom.fi yllä olevalla excel-ilmoituslomakkeella takaisinkutsukampanjan aloittamisesta ja sen aikataulusta.

4: Lähetä takaisinkutsukirjeet

Lähetetään kutsut ajoneuvojen korjaukseen asiakkaille, joiden ajoneuvoa kampanja koskee.

5: Uusi takaisinkutsukirjeet tarvittaessa ajantasaisilla omistaja- ja haltijatiedoilla

Kutsu ajoneuvon korjaukseen uusitaan tarvittaessa toisen kerran. Jos asiakas ei tuo ajoneuvoa korjattavaksi toisen kutsukerran jälkeen, kolmannen kutsukirjeen mukaan liitetään Traficomin saatekirje. Saatekirjeen ja siihen lisättävän diaarinumeron voi pyytää osoitteesta recall@traficom.fi.

Omistaja- ja haltijatiedot on päivitettävä jokaisen kutsun lähettämisen yhteydessä.

Takaisinkutsukampanjan päättäminen, jos kaikki ajoneuvot on saatu korjattua:

1: Ilmoita takaisinkutsukampanjan päättämisestä

Traficomille ilmoitetaan, että kaikki ajoneuvot on korjattu ja takaisinkutsukampanja suoritettu. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen recall@traficom.fi. Traficom merkitsee ilmoituksen perusteella kampanjalle päättymispäivän.

Takaisinkutsukampanjan päättäminen, jos kaikkia kampanjaan kuuluvia ajoneuvoja ei ole saatu korjattua:

1: Toimita Traficomiin listaus korjaamattomista ajoneuvoista

Lista korjaamattomista ajoneuvoista toimitetaan Traficomille (recall@traficom.fi) yhdeksän viikon kuluttua saatekirjeen lähettämisestä. Traficom lisää korjaamattomille ajoneuvoille ajoneuvoliikennerekisteriin rajoitustiedon ja merkitsee kampanjalle päättymispäivän.

Rajoitustieto johtaa hylkäyspäätökseen seuraavassa määräaikais-, rekisteröinti- ja valvontakatsastuksessa

2: Rajoitustiedon poistaminen

Rajoitustieto voidaan poistaa ja ajoneuvo voidaan hyväksyä katsastuksessa, kun katsastuksessa esitetään valmistajan, valmistajan edustajan tai merkkikorjaamon kirjoittama selvitys suoritetusta kampanjan edellyttämästä korjaustoimenpiteestä.

Takaisinkutsukampanjoiden julkisuus

Tiedot takaisinkutsukampanjoista ovat julkisia. Traficom ylläpitää takaisinkutsukampanjoista tietokantaa (Ulkoinen linkki), jota päivitetään säännöllisesti valmistajien ja valmistajien edustajien ilmoitusten perusteella.