Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom myöntää tavaraliikenteen kansainväliset kuljetusluvat.

Tavaraliikenteen luvat

Kahdenvälinen lupa

Lupa oikeuttaa liikenteenharjoittajan, jolla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä yhteisön tavaraliikennelupa, harjoittamaan kansainvälistä kaupallista tavarankuljetusta ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä Suomen ja EU:n ulkopuolisen valtion välillä. Lupa ei oikeuta harjoittamaan maan sisäistä liikennettä.

Lupa oikeuttaa liikenteenharjoittajan harjoittamaan kahdenvälisiä tavarakuljetuksia kyseessä olevien valtioiden välillä. Lupa toimii lisäksi kauttakulkulupana. Lupa oikeuttaa esimerkiksi kuormaamaan ajoneuvon Suomessa ja purkamaan kuorman Kazakstanissa tai päinvastoin.

Kahdenvälinen lupa on kertalupa, mutta se on voimassa kalenterivuoden ja lisäksi kuluvaa vuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka.

Kolmannen maan lupa

Lupa oikeuttaa liikenteenharjoittajan, jolla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä yhteisön tavaraliikennelupa, harjoittamaan kansainvälistä tavarankuljetusta ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä Suomen ja EU:n ulkopuolisen valtion välillä. Lupa ei oikeuta harjoittamaan maan sisäistä liikennettä.

Lupa oikeuttaa liikenteenharjoittajaa harjoittamaan kolmannen maan liikennettä kahden sellaisen valtion välillä, joista kumpikaan ei ole ajoneuvon rekisteröintivaltio (Suomi). Esimerkiksi Viron kolmannen maan lupa ja Turkin kolmannen maan lupa oikeuttavat kuljetukseen, jossa ajoneuvo kuormataan Virossa ja kuorma puretaan Turkissa tai päinvastoin. 

Kolmannen maan lupa on kertalupa, mutta se on voimassa kalenterivuoden ja lisäksi kuluvaa vuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka.

CEMT-lupa

Lupa oikeuttaa liikenteenharjoittajan, jolla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä yhteisön tavaraliikennelupa, harjoittamaan kansainvälistä kaupallista tavarankuljetusta kaikkien CEMT-valtioiden välillä. EU:n, ETA:n ja Sveitsin alueilla riittää pelkkä yhteisön tavaraliikennelupa.

CEMT-lupa hyväksytään kuljetuslupana kahdenväliseen ja kolmannen maan liikenteeseen sekä kauttakulkuun kaikissa CEMT-jäsenvaltioissa.

Lupa tarvitaan, kun CEMT-jäsenvaltion ajoneuvo kuormataan tai kuorma puretaan EU:n, ETA:n ja Sveitsin ulkopuolisessa valtiossa, ellei kuljetukseen käytetä kahdenvälisiä tai kolmannen maan lupia. Lupa oikeuttaa esimerkiksi kuormaamaan ajoneuvon Turkissa ja purkamaan kuorman Saksassa tai päinvastoin

Lupa on liikenteenharjoittajakohtainen ja sitä voi käyttää eri ajoneuvoille, mutta lupa ei saa olla samanaikaisesti käytössä eri ajoneuvoissa.

Lupa oikeuttaa liikenteenharjoittajan harjoittamaan maantiekuljetuksia korkeintaan kolmen (3) kuormatun matkan ajan, jonka jälkeen ajoneuvon on palattava takaisin rekisteröintivaltioon (Suomi).

Luvassa on EURO-standardi -leima, joka ajoneuvon on täytettävä. Vetoautossa tulee olla kyseessä olevan euroluokituksen mukainen vetoauton sertifikaatti H143e (vaatimusten täyttymystodistus) sekä määräaikaiskatsastustodistus H145e ja perävaunun sertifikaatti H144e. Sertifikaatit ja määräaikaiskatsastustodistus on pidettävä autossa mukana koko kuljetuksen ajan.

Vetoauton sertifikaatin voit pyytää maahantuojalta, määräaikaiskatsastustodistuksen ja perävaunun sertifikaatin katsastusasemalta.

Luvan ohessa olevasta kuljetuspäiväkirjasta pitää käydä ilmi mm.:

  • lähtö- tai saapumispäivämäärä,
  • kuormaus- ja purkupaikka,
  • maatunnus,
  • ajoneuvon rekisteritunnus ja
  • kokonaispaino.

Kuljetuspäiväkirjan täytetyt sivut tulee palauttaa Traficomiin kahden viikon sisällä kunkin kalenterikuukauden päättymisestä.

CEMT-lupa on voimassa kalenterivuoden.

Kuljetuspäiväkirjaa ei tarvitse täyttää silloin, kun kuljetukset tapahtuvat EU-valtioiden välillä.

Muutto-CEMT -lupa

Lupa oikeuttaa luvan haltijan kuljettamaan kansainvälisiä muuttokuljetuksia yksityisellä ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä määräajaksi ja kuljettamaan tällaisia ajoneuvoja kuormaamattomina kaikkien CEMT-jäsenvaltioiden välillä.

Muutto-CEMT -kuljetukseen käytettävä ajoneuvo ei tarvitse liikennelupaa.

Lisäksi huomioitavaa

EU:n, ETA:n ja Sveitsin alueilla suoritettaviin kuljetuksiin riittää yhteisön tavaraliikennelupa. 

Päivitetty