Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

WLTP-päästömittaus

Uusien henkilöautojen päästömittaustapa muuttuu vähitellen vuoteen 2021 mennessä. Mittaustavan muutos ei vaikuta jo olemassa olevaan autokantaan.

Ensimmäiset henkilöautot, joilla on myös uuden mittaustavan mukaiset päästöarvot, tulivat liikenteeseen loppuvuodesta 2017. Siirtymäaikana uusille henkilöautoille ilmoitetaan sekä vanhan että uuden mittaustavan mukaiset CO2-päästöt ajoneuvoliikennerekisteriin.

CO2-päästöjen mittaustapaa muutettiin, jotta CO2-arvo kertoisi entistä totuudenmukaisemmin auton päästöistä.

Mittaustavan muutoksen myötä yksittäisen auton CO2-arvo määräytyy mm. siihen hankittujen lisävarusteiden mukaan. Jatkossa jokaiselle autolle tuleekin oma, ns. personoitu ja totuudenmukaisempi, CO2-arvo.

WLTP - todenmukaisemmat testiolosuhteet
Mikä muuttuu testauksessa siirryttäessä WLTP-testaustapaan?
Päivitetty