Ulkomailta ostettu vene

Jos vesikulkuneuvo tuodaan ulkomailta vesitse ajamalla tai purjehtimalla Suomeen, se on rekisteröitävä seitsemän (7) päivän kuluessa Suomeen tuonnista.

Lue lisää vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta