Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vesillä liikuttaessa ei ole etuajo-oikeuksia, vaan väistämisvelvollisuuksia. Opettele väistämissäännöt ennen vesille lähtöä.

Veneilyn suosion ja laivaliikenteen kasvaessa mahdollisuudet vaaratilanteisiin lisääntyvät. Jos veneilijä arvioi väärin laivan liikkeen tai muuten joutuu törmäyskurssille suuren aluksen kanssa, ei laivalle jää suuriakaan mahdollisuuksia väistää venettä. Komentosillalta katsottuna veneilijän liikkeet Suomen kapeilla väylillä saattavat näyttää vaarallisilta, sillä etäisyyksiä ja suuren konealuksen nopeutta on vaikea arvioida. Toisinaan vene väistää laivaa jopa niin läheltä, että laivalta ei enää pystytä havaitsemaan venettä.

Liian usein vesillä liikkuessa kohtaa veneilijöitä, jotka eivät tunne vesillä liikkumisen sääntöjä. Jotkut kuvittelevat olevansa etuajo-oikeutettuja, koska ovat liikkeellä isommalla veneellä. Vesillä liikuttaessa ei kuitenkaan ole etuajo-oikeuksia, vaan väistämisvelvollisuuksia. Toiset eivät tiedä sääntöjen olevan voimassa myös väylien ulkopuolisilla vesialueilla. Monet purjehtijat taas luulevat, että moottoriveneen on väistettävä purjevenettä, vaikka se ajaisikin moottorilla. Vesillä liikuttaessa on kuitenkin olemassa selkeät väistämissäännöt, joita noudattamalla veneily on turvallista.

Ohittava vene väistää ohitettavaa

Ohituksen voi suorittaa siltä puolelta, jonka katsoo turvallisemmaksi. Vesillä ei päde maanteiden vasemmalta ohittamisen tapa. Ohittavan on hyvä huomioida aiheuttamansa aallokon vaikutus toiseen veneeseen. Usein ohitettu veneilijä joutuu muuttamaan kurssiaan siten, että kohtaa ohittavan veneen aallot edestä. Sivusuuntainen aallokko saattaa keinuttaa venettä rajustikin.

Ohittaa voi siltä puolelta, jonka katsoo turvallisemmaksi. Ohittavan on hyvä huomioidan aiheuttamansa aallokon vaikutus toiseen veneeseen.

Veneiden kohtaaminen keulat vastakkain

Kahden moottoriveneen lähestyessä toisiaan vastakkaisilta suunnilta on molempien väistettävä oikealle. Yleensäkin väylällä tulee liikkua oikeaa reunaa pitkin. Tällöin vastaantulevat alukset kohdataan sujuvasti ja turvallisesti.

Kahden moottoriveneen lähestyessä toisiaan vastakkaisilta suunnilta on molempien väistettävä oikealle. Yleensäkin väylällä tulee liikkua oikeaa reunaa pitkin. Tällöin vastaantulevat alukset kohdataan sujuvasti ja turvallisesti.

Veneiden risteävä kohtaaminen

Kun moottoriveneiden kulkusuunnat risteävät, vasemmalta tuleva on väistämisvelvollinen. Vesillä toimitaan siis samoin kuin tieliikenteessä. Mikäli mahdollista, vasemmalta tulevan on syytä väistää oikealta tuleva vene perän takaa. Väistämisen voi suorittaa esimerkiksi veneen nopeutta ja kurssia muuttamalla.

Kun moottoriveneiden kulkusuunnat risteävät, vasemmalta tuleva on väistämisvelvollinen. Mikäli mahdollista, vasemmalta tulevan on syytä väistää oikealta tuleva vene perän takaa.

Moottoriveneen ja purjeveneen kohtaaminen

Moottoriveneen tulee väistää purjevenettä. Purjeveneen ohittaessa moottorivenettä purjevene on väistämisvelvollinen. Moottorivoimalla liikkuva purjevene katsotaan moottoriveneeksi, jolla ei ole erityisoikeuksia muihin veneisiin nähden.

Moottoriveneen tulee väistää purjevenettä. Purjeveneen ohittaessa moottorivenettä, purjevene on väistämisvelvollinen.

Purjeveneiden väistäminen

Purjeveneet väistävät toisiaan tuulen mukaan. Jos tuuli on samalta puolelta, tuulenpuoleinen väistää. Jos tuuli on eri puolilta, väistää se, jolla tuuli on vasemmalta puolelta.

Purjeveneet väistävät toisiaan tuulen mukaan. Jos tuuli on samalta puolelta, tuulenpuoleinen väistää. Mikäli mahdollista, väistäminen pitäisi tehdä perän kautta. Purjevene, jolla on tuuli vasemmalla, väistää. Kun purjeveneet kulkevat moottorilla, katsotaan ne moottoriveneiksi.

Laivan ja veneen kohtaaminen ahtaalla kulkuväylällä

Meriteiden säännöissä määrätään, että veneen, myös purjeveneen, on väistettävä laivaa, jonka turvallista kulkua rajoittaa sen suuri syväys. Veneilijän on aina hyvä välttää tiukkoja kohtaamistilanteita laivojen kanssa. Laiva ei välttämättä pysty tekemään nopeita väistöliikkeitä tai nopeuden muutoksia, ja näin saattaa helposti aiheutua vakavia vaaratilanteita.

Veneen, myös purjeveneen, on väistettävä laivaa. Laivan turvallista kulkua rajoittaa sen suuri syväys. Veneilijän on aina hyvä välttää tiukkoja kohtaamistilanteita laivojen kanssa. Laiva ei välttämättä pysty tekemään nopeita väistöliikkeitä tai nopeuden muutoksia.
Päivitetty