Luokituslaitokset

Traficom on tehnyt sopimuksen alusten katsastamisesta tiettyjen luokituslaitosten kanssa. Luokituslaitossopimuksessa on sovittu työnjaosta valtuutettujen luokituslaitosten ja Traficomin välillä.

Valtuutetut luokituslaitokset

Traficom on tehnyt sopimuksen alusten katsastamisesta seuraavien luokituslaitosten kanssa:

  • American Bureau of Shipping
  • Bureau Veritas
  • Lloyd's Register
  • RINA Services S.p.A.
  • Russian Maritime Register of Shipping
  • Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)
  • DNV 

Luokituslaitosten kanssa solmitut sopimukset ovat identtisiä.

Työnjako luokituslaitosten kanssa

Luokituslaitos voi suorittaa suomalaiselle alukselle SOLAS-yleissopimuksen, MARPOL-yleissopimuksen ja lastiviivayleissopimuksen mukaiset katsastukset sekä myöntää niiden perusteella turvakirjat. Luokituslaitos voi myös hyväksyä aluksen kaikki hyväksymistä vaativat dokumentit sekä suorittaa ISM- sekä ISPS- auditoinnit.

Luokituslaitossopimus mahdollistaa myös kansainvälisten yleissopimusten ulkopuolella olevien alusten katsastamisen hyväksytyn luokituslaitoksen toimesta. Asiasta tulee ensin sopia Traficomin kanssa.

Luokituslaitossopimukseen liittyvät ohjeet ja tiedonvaihto