Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Merityöyleissopimus (MLC 2006) määrittelee merenkulkualan työtä koskevat vähimmäisvaatimukset. Se koskee merialan työsuhteen ehtoja, majoitusta ja virkistysmahdollisuuksia, ruokaa ja ruokahuoltoa, terveyden suojelua ja sosiaaliturvaa sekä yleissopimuksen valvontaa ja täytäntöönpanoa.

Merityösertifikaatti ja merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus

Traficom myöntää suomalaisille kansainvälisen liikenteen alukselle, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500, merityösertifikaattin enintään viideksi vuodeksi. Laivanisännän hakemuksesta merityösertifikaatti voidaan myöntää myös muille aluksille.

Merityösertifikaattiin on liitettävä merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus, johon kuuluu kaksi osaa:

  • DMLC-I, jossa luetellaan merityöyleissopimuksen perusteella tarkastettavat kohteet ja tarkastettaviin kohteisiin liittyvä kansallinen lainsäädäntö sekä alukselle mahdollisesti myönnetyt poikkeukset. Tämän täyttää Traficom.
  • DMLC-II, jossa selostetaan ne toimenpiteet, joihin laivanisäntä on ryhtynyt varmistaakseen sen, että kansallisia vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti myös tarkastusten välisinä aikoina sekä ne aiotut toimenpiteet, joilla vaatimusten noudattamista tehostetaan. Tämän valmistellee laivanisäntä ja vahvistaa Traficom. 
Päivitetty