Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Polttoaineiden vertailuhintojen laskeminen

Jakeluinfradirektiivia (direktiivi 2014/94/EU liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta) täydentävä komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/732 tuli voimaan 7.12.2020. Samalla tuli voimaan täytäntöönpanoasetusta avoimeksi jäävien tietojen osalta täydentävä Traficomin määräys "Vaihtoehtoisten polttoaineiden vertailuhinnoista annettavat tiedot", joka on annettu lain liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (478/2017) 6 § 2 momentissa annettujen määräyksenantovaltuuksien perusteella.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa todetaan tutkimustietoon perustuen vaihtoehtoisten polttoaineiden hintavertailun tarkoituksenmukaisimman mallin olevan esittää hinnat muodossa EUR/100 km. Polttoaineiden vertailuhinnat ja laskennan pohjatiedot on koottu tälle www-sivulle. Hinnat esitetään vertailutaulukossa, joka havainnollistaa käyttövoiman ja auton koon vaikutuksen polttoainekustannuksiin. 

Vertailutaulukko

POLTTOAINE

MERKINTÄ

C-segmentti, vertailuhinta, (EUR/100 km)

Bensiini

(E10)

12,5

Diesel

(B7)

12,6

Maakaasu

(CNG)

9,6

Biokaasu

(CNG)

7,5

Sähkö

(C)

4,1

Esimerkki taulukosta:

Lähdeaineisto: v. 2021 automyynti ja 1.4.-30.6.2022 polttoainehinnat. * Näitä polttoaineita käyttäviltä autoilta kannetaan lisäksi käyttövoimaveroa, joka riippuu auton massasta ja polttoaineesta. Maa- ja biokaasun keskihinnat perustuvat tilastotiedon saatavuuden takia vain Gasum Oy:n toimittamaan hintadataan.

Vertailutaulukon tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Suomessa edellisenä vuonna eniten myyty eurooppalaisen autokokoluokituksen mukainen luokka (segmentti)
 • Polttoaineiden nimet kirjallisena (esim. bensiini)
 • Eurooppalaiset polttoaineiden merkinnät (esim. E10)
 • Ajokustannus (€/100km) eniten myydylle segmentille polttoaineiden tai sähkön osalta

Taulukossa pitää olla maininta "Dieseliä, bensiiniä, maakaasua, biokaasua ja sähköä käyttäviltä autoilta kannetaan lisäksi käyttövoimaveroa, joka riippuu auton massasta ja polttoaineesta". Taulukon yhteydessä tulee kertoa minkä vuoden automyyntiin ja minkä vuosineljänneksen polttoainehintoihin vertailuhinnat perustuvat. Tässä tapauksessa kaikki luvut eivät perustu tilastokeskuksen aineistoihin, jolloin asiasta pitää olla merkintä, esim. "Maa- ja biokaasun keskihinnat perustuvat tilastotiedon saatavuuden takia vain Gasum Oy:n toimittamaan hintadataan".

Käyttövoimaveroa ei ole laskettu mukaan kustannusvertailuihin. Sitä kannetaan liikennekäytössä olevalle autolle alkavaa 100 kg auton kokonaismassaa kohden: 

 • Diesel 5,5 snt/päivä
 • Maakaasu 3,1 snt/päivä
 • Sähkö 1,5 snt/päivä

Vaikutus ajokustannuksiin (€/100km) riippuu vuosittain ajetuista kilometreistä, ollen koko vuoden liikennekäytössä olevalle, 17000 km vuodessa ajettavalle autolle, luokkaa

 • 1,5–2,2 €/100km (diesel)
 • 0,9–1,3 €/100km (maa- ja biokaasu), ja
 • 0,4–0,6 €/100km (sähkö)

Vertailutaulukon muoto ja esitystapa

Jos hintavertailu päätetään esittää, se on esitettävä taulukkomuodossa, selkeällä ja huoltoaseman käyttäjille hyvin näkyvällä tavalla. Hinnat esitetään euroina ajettua 100 km kohden ja näkyvillä on oltava vertailupolttoaineiden nimet. Lisäksi on käytettävä Euroopassa käytössä olevia polttoaineiden (standardi SFS-EN 16942:2016) ja sähkön (SFS-EN 17186:2019) symboleja. Mahdollisiin muihin kuin tilastokeskuksen tuottamiin polttoainehintojen tilastolähteisiin on viitattava taulukon yhteydessä. Muita vaatimuksia esitysmuodosta ei ole. Vertailun tulee olla näkyvillä vähintään 1/6 ajasta, jos se esitetään vaihtuvasisältöisellä näytöllä.

Polttoaineiden yleiset eurooppalaiset merkinnät Euroopan standardointikomitea CEN:n sivuilta (Ulkoinen linkki).

​​​​​Sähkön merkintätavat ovat tulleet käyttöön vuoden 2021 alkupuolella. (Ulkoinen linkki)

Vertailutaulukon pohjatiedot

Myydyin henkilöautosegmentti 2021: C (keskikokoiset autot)

Segmentin C myydyimmät automallit käyttövoimittain viitekulutuksineen, suluissa mallien myyntimäärät ja keskikulutukset (WLTP)

 • Bensiini, 5,3 l/100 km: Toyota Corolla (5320 kpl, 5,11 l/100 km), Skoda Octavia (1512 kpl, 5,61 l/100 km), Volkswagen Golf (1560 kpl, 5,82 l/100 km)
 • Diesel 5,5 l/100 km: Skoda Octavia (367 kpl, 5,37 l/100 km), Volkswagen Golf (134 kpl, 5,54 l/100 km), Mercedes-Benz A-sarja (71 kpl, 5,83 l/100 km)
 • Maa/biokaasu 3,94 kg/100 km: Skoda Octavia (494 kpl, 3,87 kg/100 km), Volkswagen Golf (55 kpl, 4,11 kg/100 km), Skoda Scala (47 kpl, 3,61 kg/100 km)
 • Sähkö 16,8 kWh/100 km: Tesla Model 3 (1082 kpl, 14,6 kWh/100 km), Volkswagen ID.3 (746 kpl, 19,4 kWh/100 km), Nissan Leaf (562 kpl, 17,4 kWh/100 km),

Vertailun ajoneuvo-otosten keskimääräiset CO2-päästöt WLTP:n mukaisina

 • Bensiini 113 g/km
 • Diesel 134 g/km
 • Maakaasu 106 g/km
 • Biokaasu 106 g/km (33,2 g/km)
 • Sähkö 0 g/km (16,9 g/km)

Suluissa ovat sähkön ja biokaasun osalta myös päästöt ottaen huomioon tietoja käyttövoiman koko elinkaaren päästötaseesta. Biokaasun CO2-päästö perustuu Gasum Oy:n ilmoittamaan biokaasun päästökertoimeen 17,6 gCO2/MJ. Sähkön päästö perustuu sähköntuotannon suoraan päästökertoimeen, joka on laskettu käyttäen Suomessa kulutetun sähkön CO2-päästöä vuodelle 2021 (91 g CO2/kWh, lähde: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/), sekä hyötysuhteita 0,97 sähkönsiirrolle ja 0,93 ajoneuvon ulkopuoliselle latauslaitteistolle. Fossiilisten polttoaineiden valmistuksen ja jakelun päästöjä ei luvuissa ole. Ne lisäävät n. 1030% ajoneuvosta aiheutuvia CO2-päästöjä (Lähde: JEC well-to-wheels analysis: well-to-wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context).

Polttoaineiden ja käyttövoimien keskihinnat 1.4.-30.6.2022

 • Bensiini 2,35 EUR/l
 • Diesel 2,31 EUR/l
 • Maakaasu 2,49 EUR/kg
 • Biokaasu 1,95 EUR/kg
 • Sähkö 24,2 snt/kWh

Laskentatavat

Laskennassa on käytetty vuoden 2021 uusien henkilöautojen myyntitilastoja ja ajoneuvotietoja. Vertailutaulukossa esitettävät hintatiedot lasketaan näin:

Polttoainekustannus = polttoaineen viitekulutus x polttoaineen viitehinta, esim.
€/100km = l/100km x €/l 

Viitekulutus kullekin polttoaineelle lasketaan edellisen kalenterivuoden henkilöautojen myyntilukujen mukaan painotettuna keskiarvona kolmen eniten myydyn mallin kulutuksista myydyimmässä henkilöautosegmentissä. Ajoneuvojen viitekulutusarvot päivitetään aina vuoden alussa edeltävän kalenterivuoden myyntilukujen perusteella, kun laskennan pohjaksi tarvittavat tilastotiedot ovat kaikki saatavilla. Kulutuslukemat perustuvat WLTP-menettelyyn (Worldwide Harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure).

Lähteinä on käytetty pääosin Traficomin tilastotietokantaa ja rekisteritietoja. Myyntitilastot ja segmenttitiedot pohjautuvat Traficomin tietokantoihin, sekä Autoalan tiedotuskeskuksen segmenttitilastoihin (Ulkoinen linkki).

Polttoaineiden viitehinnat ovat tilastollisia keskihintoja viimeisimmän kokonaisen vuosineljänneksen ajalta. Hinnat määritellään, kun lähtötiedot ovat saatavilla:

Polttoaineiden ja sähkön viitehinnat päivitetään n. 3 kk välein, kun tiedot laskennan pohjaksi ovat saatavilla.