Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ajoneuvolain 66 §:n 3 momentin mukaisesti hyväksyntäviranomaisen on ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä varmistuttava riittävästä menettelystä, jolla taataan tehokas tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta.

Ajoneuvolain 66 §:n 4 momentin mukaisesti hyväksyntäviranomaisen tai hyväksyntäviranomaisen tähän tarkoitukseen nimeämän elimen on arvioitava kansalliseen, E-, EY- ja EU-tyyppihyväksyntään liittyvien alkuarviointien ja tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevien järjestelyjen toimivuus 12 kuukauden välein. Erityisestä syystä arviointi voidaan kuitenkin tehdä tätä harvemmin, mutta vähintään 24 kuukauden välein.

Tällä määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa ajoneuvolain 66 §:n 8 momentin nojalla tarkemmat määräykset kansallisen, E-, EY- ja EU-tyyppihyväksynnän sekä kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaan liittyvistä kirjallisista valvontasuunnitelmista ja riittävistä tuotteen vaatimustenmukaisuusjärjestelyistä.
Tätä määräystä sovelletaan kansallisen-, E-, EY- ja EU-tyyppihyväksynnän ja kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän hakijaan ja haltijaan.