Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tämä soveltamisohje koskee FI(A) ja CRI(A) –kelpuutusten haltijoiden (myöhemmin ”kouluttaja”) tekemiä lupakirjamerkintöjä SEP(Land)-, SEP(Sea)- ja TMG – luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi. Menettelyä sovelletaan suomalaisiin PPL, CPL tai ATPL –lupakirjoihin sisältyviin SEP– ja TMG –luokkakelpuutuksiin.