Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräyksen tarkoituksena on varmistaa viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus, suorituskyky, luotettavuus ja laatu normaalioloissa. Määräyksessä on annettu tähän liittyen yleisiä kaikkiin yleisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin sovellettavia velvoitteita sekä puhelinpalveluja, internetyhteyspalveluja ja televisiopalveluja koskevia erityisvaatimuksia.

Määräyksellä vahvistetaan Liikenne- ja viestintäviraston Bittimittari.fi-palvelun laatututkimus  viestintäpalvelulain 110 §:n ja avoimen internetin asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuksi käyttäjien käytössä olevaksi laadunvarmistustyökaluksi, jota voidaan käyttää virhevastuun todentamiseen.

Määräyksessä asetetaan velvollisuus priorisoida tarvittaessa yleispalveluliittymän liikennettä, siinä laajuudessa, kun se on tarpeen internetyhteyden vähimmäisnopeuden saavuttamiseksi sekä määrätään kuulo- ja puhevammaisille tarjottavan liittymän tekniset ominaisuudet sekä yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvaa internetyhteyttä koskevat mittaus- ja todentamisvaatimukset

Viestintäpalvelujen markkinointi ja ostopäätökset ovat pitkään perustuneet pääasiassa palvelun hintaan. Kuluttajavalintojen kasvavana perusteena kuitenkin on viestintäpalvelujen luotettavuus ja laatu. Määräyksen tavoitteena on varmistaa, että kuluttajaodotuksiin pystytään vastaamaan normaalioloissa. Tämä tarkoittaa, että pyritään varmistamaan käyttäjäkokemuksen laatu päästä-päähän koko palvelun tarjonnan ajan, riippumatta siitä, millä tekniikalla palvelu toteutetaan tai montako toimijaa palvelun toteuttamiseen osallistuu.