Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Määräys 61 postilaatikkojen sijoittelusta

Määräys koskee postilaatikkojen sijoittelua niin, että sijoittelu on mahdollisimman tasapuolista ja yhdenmukaista koko maassa. Tavoitteena on ennaltaehkäistä sijoittelusta syntyviä erimielisyyksiä.

Määräyksessä säädetään kohtuullisesta matkasta pientalon postilaatikolle sekä postilaatikoiden sijoittamisesta taajama-alueella, haja-asutusalueella sekä useamman postinsaajan osoitepaikassa. Lisäksi määräyksen mukaan postin saajan liikuntaesteisyys tai vähintään 75 vuoden ikä on otettava huomioon postin jakelussa.

Määräys postilaatikkojen sijoittelusta (Ulkoinen linkki)

Määräyksen perustelut ja soveltaminen