Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräys koskee radiotaajuuksien käyttöä. Sen tarkoituksena on turvata radiotaajuuksien tasapuolinen saatavuus sekä tehokas, tarkoituksenmukainen ja riittävän häiriötön käyttö.

Määräystä sovelletaan 100 Hz - 400 GHz:n radiotaajuusspektriin, ja siinä määrätään eri radiotaajuuksien, taajuuskaistojen ja osakaistojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin (taajuusjakotaulukko). Määräys sisältää myös vaatimukset lähetys- ja vastaanottotaajuuksista, kanavaväleistä, lähetteen leveydestä, dupleksiväleistä, lähetystehoista ja muista vastaavista radio-ominaisuuksista. PDF-versio taajuusjakotaulukosta on julkaistu Radiotaajuusmääräyksen liitteenä .

Määräys koskee myös tieteelliseen, teolliseen, lääkinnälliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen käytettäviä sähkölaitteita, jotka on tarkoitettu kehittämään radioaaltoja (ISM-laite).

Taajuusjakotaulukossa on huomioitu kansainvälisen televiestintäliiton (International Telecommunication Union ITU) Radio-ohjesääntö, joka on saatettu Suomessa voimaan asetuksella (12/2000). Radio-ohjesäännön (Ulkoinen linkki) voi ladata ITU:n verkkosivuilta.

Radiotaajuusmääräyksellä saatetaan voimaan sekä kansalliset taajuuspäätökset että Euroopan komission taajuuksien käyttöä koskevat päätökset. Lisäksi on otettu huomioon eurooppalainen taajuuksienkäyttösuunnitelma (ERC:n raportti 25). 

Radiotaajuusmääräys määrittelee myös radiolaitedirektiivin RED 2014/53/EU tarkoittamat säännellyt rajapinnat. Radiolähettimien osalta rajapinnat ovat ehtoja luvan saamiselle tai luvasta vapauttamiselle.

Määräyksestä on ilmoitettu EU:n komissiolle direktiivin 98/34/EY mukaisesti.

Euroopan maiden taajuuksien käytöstä saa tietoja ECO:n ylläpitämästä EFIS-taajuustietokannasta. EFIS-tietokannan avulla voidaan tehdä erilaisia haku- ja vertailutoimintoja.