Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taloyhtiöissä käytetään kiinteistön sisäisiä viestintäverkkoja eli sisäverkkoja televisio- ja radio-ohjelmien sekä kiinteiden laajakaista- ja puhelinpalvelujen välittämiseen kiinteistöjen sisällä. Nämä palvelut välitetään kiinteistön yhteisantenniverkossa ja -järjestelmässä tai yleiskaapelointijärjestelmässä. Taloyhtiön täytyy huolehtia sisäverkkojen kunnosta, sillä laadukkaat sisäverkot ovat häiriöttömän televisio- ja radiovastaanoton perusta.

Molempien sisäverkkotyyppien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta määrätään Traficomin määräyksessä 65.

Yleiskaapelointijärjestelmä

Yleiskaapelointijärjestelmä on parikaapeleilla ja optisilla kaapeleilla toteutettu verkko, jonka välityksellä voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia viestintäpalveluja ja se mahdollistaa laajakaistayhteyden toteuttamisen niin DSL-, ethernet- kuin valokuitutekniikoilla.

Yhteisantenniverkko ja -järjestelmä

Yhteisantenniverkko on koaksiaalikaapelein toteutettu verkko, joka muodostuu antennirasioista, jaottimista, haaroittimista ja jakovahvistimista.

Televisio- ja radiolähetysten vastaanottoon tarkoitettu yhteisantennijärjestelmä koostuu tästä passiivisesta verkosta ja päävahvistimesta sekä tarvittaessa antenneista.

Yhteisantenniverkon ja -järjestelmän kautta kaikki taloyhtiön asukkaat voivat vastaanottaa joko antenni- tai kaapelitelevisiolähetyksiä sekä radiolähetyksiä. Jos verkko on varustettu paluusuunnalla, pystyvät asukkaat käyttämään myös kaapelimodeemipalveluja. 

Rakennus- ja huoltotyöt

Kaikissa yhteisantenniverkon ja -järjestelmän sekä yleiskaapelointijärjestelmän rakennus- ja uudistustöissä on noudatettava Traficomin määräystä 65. Taloyhtiön on hyvä varmistaa, että sisäverkon suunnittelija tai asennustöitä suorittava teleurakoitsija tuntee Traficomin määräyksen ja noudattaa työssään sen asettamia velvoitteita. 

Viraston määräyksessä 65 määrätään esimerkiksi

  • sisäverkkojen rakenteesta,
  • verkon ja järjestelmän tarvitsemista laitetiloista,
  • suorituskyvystä,
  • käytettävistä kaapeleista ja rakenneosista,
  • maadoituksista ja potentiaalintasauksista sekä
  • mittauksista ja dokumentoinnista

Määräys 65 edellyttää, että sisäverkot ovat rakenteeltaan tähtiverkkoja. Rakennettaviin, uusittaviin ja kunnostettaviin asuinkiinteistöjen yleiskaapelointijärjestelmiin on asennettava kuidut jokaiseen asuinhuoneistoon. Yhteisantenniverkon ja -järjestelmän on lisäksi mahdollistettava televisio- ja radiokanavien jakelu antennirasioihin taajuusalueella 5 - 1218 MHz.

Testaus ja dokumentointi ovat kiinteistön etu

Traficomin määräys 65 asettaa velvoitteet myös sisäverkkojen mittauksille sekä dokumentoinnille. Ilman ajantasaista dokumentaatiota verkon ja järjestelmän ylläpito tai mahdollisten vikojen etsiminen on usein hankalaa ja kallista.

Sisäverkkojen tarkastaminen ja laatutyökalu

Sisäverkon tarkistuslista eli Laatutyökalu auttaa rakennushankkeiden valvojia sekä rakennus- ja taloyhtiöiden vastuuhenkilöitä arvioimaan ja valvomaan sisäverkkosuunnitelmien ja -asennusten laatua. Työkalu on hyvä tarkistuslista myös asennuksia tekeville urakoitsijoille.

Muut kiinteistöjen sisäverkkoihin liittyvät dokumentit

 

Ota meihin yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta sisäverkkoihin liittyvissä asioissa

Päivitetty