Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Koulutusorganisaation tulee laatia Traficomin vaatimusten mukainen koulutustodistus koulutettavalle annetusta koulutuksesta. Koulutustodistus voi sisältää myös suosituksen lentäjien teoria- ja lentokokeisiin. Koulutustodistuksen tulee olla helposti luettavassa ja selkeässä muodossa. Koulutustodistuksen myöntää ja allekirjoittaa koulutuspäällikkö, hänen sijaisekseen erikseen valtuutettu henkilö tai koulutuskäsikirjassa määritelty henkilö. DTO:n myöntämän koulutustodistuksen myöntää ja allekirjoittaa edustaja, koulutuspäällikkö tai apulaiskoulutuspäällikkö. Myös sähköinen allekirjoitus hyväksytään. Todistuksesta tulee käydä ilmi kaikki kelpuutukset ja oikeudet, joita se koskee. EASA on syksyllä 2023 standardisoinnin yhteydessä antanut Traficomille havainnon, jonka seurauksena Traficom edellyttää jatkossa koulutusorganisaatioilta todistuksia soveltamisohjeessa kuvatulla tarkkuudella.

Soveltamisohje lentäjien koulutustodistuksista

Päivitetty