Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen tavoitteena on varmistaa taksiliikenteen yrittäjäksi tai liikenteestä vastaavaksi aikovan riittävä ammattitaito taksi- ja kuljetusalan elinkeinonharjoittamista varten.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää taksiliikenteen elinkeinonharjoittamiseen oikeuttavat liikenneluvat. Taksiliikenteen ammatillinen pätevyys on yksi kuljetusalan elinkeinonharjoittamiseen oikeuttavan taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksistä.

Taksiyrittäjän ammattitaidon osoittavan koulutuksen ja kokeen sisältö ja hyväksymiskriteerit on säädetty liikenteen palveluista annetulla lailla (320/2017).

Tutustu taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksiin

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutusta ja yrittäjäkoetta järjestävät Liikenne- ja viestintäviraston hyväksynnän saaneet Koulutusorganisaatiot.

Tiedot yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen järjestelyistä sekä aikatauluista saat suoraan koulutusorganisaatioilta. Olethan suoraan taksiliikenteen koulutusorganisaatioihin yhteydessä taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen tiimoilta.

Kun olet suorittanut hyväksytysti taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen, kokeen järjestänyt koulutusorganisaatio ilmoittaa suorituksesi Liikenne- ja viestintävirastolle.

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen hyväksilukeminen

Laki liikenteen palveluista (320/2017) (liikennepalvelulaki) ei mahdollista taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja yrittäjäkokeen hyväksilukemista yleispätevillä yrittäjäkoulutuksilla tai korkeakoulututkinnolla.

Liikennepalvelulain mukaista taksiliikenteen yrittäjäkoulutusta ja yrittäjäkoetta ei tarvitse suorittaa, jos:

  • On suorittanut kumotun taksiliikennelain (217/2007) mukaisen taksiyrittäjäkurssin sekä yrittäjäkokeen hyväksytysti ja osoittaa tämän Liikenteen turvallisuusviraston tai sitä edeltäneen viraston Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) myöntämällä todistuksella tai tieto kokeen suorittamisesta on liikenneasioiden rekisterissä.

      TAI

  • On ollut voimassa olevan taksiluvan haltija tai voimassa olevan taksiluvan liikenteestä vastaava henkilö, kun taksiliikennelaki on astunut voimaan 1.8.2007.

Voit varmistaa, löytyykö tieto vanhan taksiliikennelain mukaisen taksiyrittäjäkurssin sekä yrittäjäkokeen suorittamisesta Traficomin rekisteristä osoitteesta: ammattiliikenne@traficom.fi

Päivitetty