Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Liikennemarkkinat toimiviksi yhteistyöllä - keskiössä oltava asiakas

Kirsi Karlamaa

Liikennemarkkinoiden muutosten suuntaa ja voimakkuutta tulee arvioida jatkuvasti, minkä vuoksi seuraamme Traficomissa markkinoiden kehitystä tiiviisti. On erittäin tärkeää katsoa myös tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia sekä toisaalta tulevien toimenpiteiden tarvetta monipuolisen liikennemarkkinan kasvun edistämiseksi.

Liikennemarkkinoiden kehityksen keskiössä tulee olla kansalaisten arjen sujuvoittaminen ja liikkumisen ympäristörasitteen pienentäminen. Haluamme edistää asiakasystävällisiä liikennemarkkinoita, joilla uudet digitalisaatiota ja kulkuneuvojen yhteiskäyttöä hyödyntävät liikkumispalvelut pääsevät markkinoille ilman keinotekoisia esteitä. Laaja ja vuoropuhelua edistävä sidosryhmäyhteistyö on välttämätöntä liikennemarkkinoihin liittyvän ymmärryksen ylläpitämiseksi sekä oleellisten kehitystarpeiden tunnistamiseksi.

Tavoitteena saumattomat palvelut asiakkaille – uusi toimintamalli vaatii aktiivisia toimia

Jotta matkustajille voidaan tarjota saumattomat, eri liikennemuotoja yhdistelevät matkaketjut, pitää lippujen myyntirajapinnat avata. Koska kyseessä on uudenlainen toimintamalli, uusien säännösten noudattaminen vaatii meiltä viranomaisena aktiivisia toimia.

Alkuvuoden aikana keskityimme valvonnassa tie- ja raideliikenteen toimijoiden rajapintojen lainmukaisuuden valvontaan. Velvoitimme muun muassa Matkahuoltoa muuttamaan olennaisten tietojen rajapinnan käyttöehtojaan siten, että käyttöehdoissa kielto luovuttaa aikataulutietoa eteenpäin kolmansille palveluntuottajille poistetaan. HSL:lle painotimme sitä, että vahva tunnistaminen ei voi olla ainoa tunnistamisratkaisu, jos halutaan kehittää yhden luukun periaatteella toimivia lippurajapintoja. Seuraamme myös tarkasti VR:n puolesta-asiointirajapinnan avaamista. Yksi tärkeä tapa seurata lippujärjestelmien yhteentoimivuuden kehitystä valtakunnallisesti on yhteistyö mm. ELY:jen kanssa.

Tänä syksynä rajapintavalvontaa on jatkettu ja laajennettu myös lentoyhtiöihin. Olemme tavanneet toimijoita ja selvittämme, millaisia puolesta-asiointiratkaisuja on jo toteutettu. Tieliikenteessä valvonta on laajentunut mm. yhteiskäyttöautoihin.

Suomi edelläkävijä viranomaisen ja toimijoiden välisessä yhteistyössä

Eri liikennemuotoja yhdistelevien liikkumispalvelujen markkinoille tulo edellyttää uudenlaisia sopimuksia alan toimijoiden kesken.

Koska toimintamalli on uusi, teimme yhteistyössä liikennepalvelutoimijoiden kanssa oppaan matkaketjujen sopimuskäytännöistä eli ns. käytännesäännöt jo vuoden 2017 lopussa. Jatkamme käytännesääntöjen kehittämistä yhdessä alan toimijoiden kanssa. Niihin on tarkoitus viedä myös valvontapäätöksisissämme tehdyt linjaukset, jotta toimijoilla on aina käytössään ajantasainen tieto matkaketjujen sopimuskäytännöistä.

Käytännesääntötyömme on huomattu myös muualla Euroopassa. Suomi on tältäkin osin edelläkävijän roolissa viranomaisten ja toimijoiden välisen yhteistyön hyödyntämisessä uusien liikennepalveluiden mahdollistajana.

Liikennemarkkinat ja eri liikennemuodot kuvituskuva

Tavoitteena paras asiakaskokemus

Pidän erittäin tärkeänä, että seuraamme tarjonnan kehitystä, kuten uusien palvelujen ja toimijoiden markkinoille tuloa. Jotta meidän on mahdollista saada Suomeen toimivat liikennemarkkinat, meidän on tiedettävä, miten asiakkaiden liikkuminen ja kulutustottumukset muuttuvat.

Tulemme panostamaan alan toimijoiden ohjaamiseen ja neuvontaan, koska uusien palvelujen kehittäminen edellyttää tiivistä ja kokeilevaa yhteistyötä toimijoiden kesken. Tavoitteenamme ei saa olla yhtään vähempää kuin maailman parhaan asiakaskokemuksen tuottaminen meille kaikille liikenteen palveluja käyttäville.

Kirjoittaja

Kirsi Karlamaa on Traficomin pääjohtaja, jolle liikennemarkkinoiden edistäminen parhaan asiakaskokemuksen saavuttamiseksi on ensisijaista.

Jatketaan keskustelua Twitterissä @KirsiKarla (Ulkoinen linkki)

Liikennemarkkinakeskusteluissa aktiivisesti mukana myös johtaja Johanna Juusela @Pipari2003 (Ulkoinen linkki) ja erityisasiantuntija Jenni Koskinen @koskinen_jenni (Ulkoinen linkki)

#liikennemarkkinat

#liikkumispalvelut

#MaaS

#liikennepalveluna