Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenteeseen liittyvä hinnasto

Hinnat ovat voimassa 21.10.2022 alkaen. Hinnat ovat aina arvonlisäverottomia. 

Viranomaispalvelut 

Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämistä rekistereistä luovutetaan viranomaisille ja lakisääteisiä tehtäviä hoitaville Liikenne- ja viestintäviraston sopimus-kumppaniyrityksille laissa säädettyjen tai sen nojalla määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamiseksi tarpeellisia tietoja.

Valtion virastoilta ja laitoksilta ei veloiteta tiedosta tai tiedonluovutuspalveluista maksua. Mikäli tiedonluovutus kuitenkin edellyttää työn teettämistä Liikenne- ja viestintäviraston ulkopuolisilla toimittajilla muun muassa aineiston laajuuden tai muun vastaavan teknisen syyn vuoksi, veloitetaan tällaisesta työstä Liikenne- ja viestintävirastolle aiheutuvat erilliskulut.

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut.

Liikenne- ja viestintäviraston lukuun toimivilta sopimuskumppaniyrityksiltä ei peritä maksua viranomaistehtävän hoitamista varten tehdyistä sovelluskyselyistä. 

Julkiset tietopalvelut 

Myyntipalvelu

Suoramarkkinointi- tai tietopalvelutuotteita tarjoavat yritykset voivat tehdä Liikenne- ja viestintäviraston kanssa sopimuksen Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämien rekisterien tietojen luovuttamisesta.

Tietotuotteet, muut toimeksiannot ja koulutus

Painotuotteet  ja kopiot

Lähetysmaksu

Postitettavasta lähetyksestä voidaan periä hinnaston maksun lisäksi erillinen kiinteä lähetysmaksu. Lähetysmaksu on 5,60 € .Ulkomaille lähetettäessä tai asiakkaan pyynnöstä muutoin kuin postitse lähetettäessä peritään kiinteän maksun ylittävät lähetys- tai postitusmaksut täysimääräisinä.

Maksukehotusmaksu

Maksukehotus on 5,00 €. Maksukehotusmaksu peritään, jos edellä tarkoitetusta liiketaloudellisinperustein hinnoitellusta suoritteesta maksettavaa laskua ei makseta eräpäivään mennessä. Lisäksi maksun viivästykseen sovelletaan valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 6 §:n nojalla korkolakia.

Maksua koskeva muutoksenhaku

Tämän hinnaston maksut ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltuja maksuja. Suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa. 

Päivitetty