Hinnat ja maksut

Traficomin julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut on vahvistettu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa. Viraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden maksut ovat Traficomin hinnastossa. Hinnasto sisältää sekä viestinnän että liikenteen hinnastot.

Julkisoikeudelliset maksut

Asetukseen liikennettä koskevista maksullisista suoritteista sisältyy ilmailun, merenkulun (sis. veneily), raideliikenteen, tieliikenteen ja liikennelääketieteen julkisoikeudelliset suoritemaksut. Maksut esitetään asetuksen lopussa olevassa liitteessä liikennemuotokohtaisesti.

Maksut 1.1.2022 alkaen

Maksut 2020-2021

Liiketaloudelliset maksut