Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tieliikenteen turvallisuuden valtionavustus

Traficom jakaa valtionavustuksia tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen.

Traficom jakaa tieliikenteen turvallisuustoiminnan valtionavustuksia yleisavustuksina ja hankeavustuksina. 

Yleisavustukset jaetaan lailla säädettyjen tehtävien hoitajille, Liikenneturvalle ja Liikennevakuutuskeskuksen yhteydessä toimivalle Onnettomuustietoinstituutille, sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselle.

Yleisavustusten lisäksi myönnetään hankeavustuksia kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille erityisesti alueellisen liikenneturvallisuustyön tarpeisiin.

 

Hankeavustukset

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustus on tarkoitettu kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin sekä tieliikenteen turvallisuustutkimuksiin.

Hankeavustuksella halutaan tukea uudenlaisten toimintatapojen ja ideoiden kokeilua ja käyttöönottoa. Hankeavustuksella voidaan tukea myös liikennekäyttäytymisen, liikennejärjestelmän tai liikenteen turvallisuustiedon parantamiseen liittyvää soveltavaa tutkimusta, joka pureutuu erityisesti alueellisen ja paikallisen liikenneturvallisuustyön teemoihin. Hankeavustuksella ei ole tarkoitus rahoittaa liikenneturvallisuustyön vakiintunutta perustoimintaa.

Tavoitteena on tukea sellaisia kokeiluja ja tutkimuksia, joiden kokemuksista ja tuloksista muutkin kunnat ja toimijat voivat hyötyä. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Seuraava liikenneturvallisuuden valtionavustusten hankehaku järjestetään syksyllä 2024.

Yleisavustus

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan yleisavustus on tarkoitettu lailla säädettyjen tehtävien hoitajille eli Liikenneturvalle ja Liikennevakuutuskeskuksen yhteydessä toimivalle Onnettomuustietoinstituutille, sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselle.

Liikenneturvan (Ulkoinen linkki) pitkäjänteinen toiminta on monipuolista eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmiin kohdistuvaa viestintää, koulutusta ja kasvatusta. Liikenneturva on tärkeä asiantuntijakumppani alueellisessa liikenneturvallisuustyössä, se tukee ja aktivoi kunnallista liikenneturvallisuustyötä valtaosassa Suomen kuntia. Liikenneturvan yhteistyö liikenteen ja kansalaistoiminnan järjestöjen kanssa on monipuolista.

Liikennevakuutuskeskuksen yhteydessä toimivan Onnettomuustietoinstituutin (OTI) (Ulkoinen linkki) organisoima tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien alueellisten tutkintalautakuntien toiminta tuottaa kansainvälisestikin arvioiden aivan erityistä tietopohjaa. Tutkituista onnettomuuksista koottua onnettomuustietorekisteriä hyödynnetään laajasti valtakunnallisen ja alueellisen työn tieliikenteen turvallisuustyön ja tutkimusten tarpeisiin. OTI huolehtii myös liikennevakuutuksesta korvattujen liikennevahinkojen raportoinnista.

Ahvenanmaan maakuntahallitus (Ulkoinen linkki) koordinoi ja toteuttaa eri liikkujaryhmiin kohdistuvaa liikenneturvallisuustyötä Ahvenanmaalla.

 

Yhteystiedot

Johtava asiantuntija
Annu Korhonen
p. 029 5345 229
litu.valtionavustus(at)traficom.fi

Päivitetty