Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

VAK-laissa tarkoitetut tarkastuslaitokset

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuja tarkastuslaitoksia ovat VAK-tarkastuslaitos, VAK-määräaikaistarkastusten laitos, Säteilyturvakeskuksen tunnustama tarkastuslaitos, A-tyypin ilmoitettu laitos, B-tyypin ilmoitettu laitos ja A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu.

  • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hyväksyy kuljetettaviin painelaitteisiin liittyviä tarkastuslaitostehtäviä suorittavat tarkastuslaitokset
  • Säteilyturvakeskus hyväksyy sellaiset tarkastuslaitokset, joiden tarkastuslaitostehtävät liittyvät radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin ja säiliöihin
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes hyväksyy muut tarkastuslaitokset

Tunnustamispäätöksessä määritellään tarkastuslaitoksen tehtävät sekä vahvistetaan tarkastuslaitoksen valvonnan laajuus ja valvontaan liittyvät järjestelyt.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Miina Grönlund

Sähköposti: miina.gronlund@traficom.fi

Puhelin: 029 5345 267