Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

VAK-laissa tarkoitetut tarkastuslaitokset

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuja tarkastuslaitoksia ovat VAK-tarkastuslaitos, VAK-määräaikaistarkastusten laitos, Säteilyturvakeskuksen tunnustama tarkastuslaitos, A-tyypin ilmoitettu laitos, B-tyypin ilmoitettu laitos ja A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa oleva tarkastuspalvelu.

  • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hyväksyy kuljetettaviin painelaitteisiin liittyviä tarkastuslaitostehtäviä suorittavat tarkastuslaitokset
  • Säteilyturvakeskus hyväksyy sellaiset tarkastuslaitokset, joiden tarkastuslaitostehtävät liittyvät radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin ja säiliöihin
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes hyväksyy muut tarkastuslaitokset

Tunnustamispäätöksessä määritellään tarkastuslaitoksen tehtävät sekä vahvistetaan tarkastuslaitoksen valvonnan laajuus ja valvontaan liittyvät järjestelyt.

Traficomin hyväksymät ilmoitetut laitokset

Lainsäädännön edellyttämät vaatimukset ilmoitettujen laitoksien tunnustamiseen esitetään A- ja B-tyypin ilmoitettujen laitoksien muistiossa .

A-tyypin ilmoitetut laitokset

DEKRA Industrial Oy 
Tuupakankuja 1
01740 Vantaa
puh. 09 878 020

Inspecta Tarkastus Oy
PL 113
00181 Helsinki
puh. 010 521 600, fax 010 521 6211

Testlink Oy
Kangasalantie 152
33730 Tampere
puh. 040 021 3069

B-tyypin ilmoitetut laitokset

Oy Linde Gas Ab, Pullontarkastus
Agantie 2
11310 Riihimäki
puh. 010 2421, fax 010 242 0586

Ilmoitettujen laitoksien pätevyysalueet löytyvät FINASin sivuilta (Ulkoinen linkki)

Tukesin hyväksymät VAK-tarkastuslaitokset ja VAK-määräaikaistarkastusten laitokset

VAK-tarkastuslaitokset

DEKRA Industrial Oy
Tuupakankuja 1, 
01740 Vantaa
puh. 09 878 020

Inspecta Tarkastus Oy
(Kiwa Inspecta) PL 1000
00181 Helsinki
puh. 010 521 600 

Insteam Oy
Sibeliuksenkatu 7 C27
20100 Turku
puh. 020 734 1810

Testlink Oy
Kangasalantie 152
33730 Tampere
puh. 0400 213 069 

Eurofins Expert Services Oy
PL 47, 02151 Espoo
Kivimiehentie 4, Espoo
puh. 020 722 111, fax 020 722 7001 

Tarkemmat tiedot VAK-tarkastuslaitosten pätevyysalueista ovat luettavissa Tukesin sivuilla (Ulkoinen linkki).

VAK-määräaikaistarkastusten laitokset

Tiedot VAK-määräaikaistarkastusten laitoksista Tukesin sivuilla (Ulkoinen linkki)

Ajankohtaista

Lisätietoja

erityisasiantuntija Miina Grönlund

Sähköposti: miina.gronlund@traficom.fi

Puhelin: 029 5345 267