Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

VAK-laissa tarkoitetut tarkastuslaitokset

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (541/2023) tarkoitettuja tarkastuslaitoksia ovat VAK-tarkastuslaitos, VAK-määräaikaistarkastusten laitos, Säteilyturvakeskuksen hyväksymä tarkastuslaitos, A-tyypin ilmoitettu laitos ja B-tyypin ilmoitettu laitos.

  • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hyväksyy kuljetettaviin painelaitteisiin liittyviä tarkastuslaitostehtäviä suorittavat tarkastuslaitokset (ilmoitetut laitokset)
  • Säteilyturvakeskus hyväksyy sellaiset tarkastuslaitokset, joiden tarkastuslaitostehtävät liittyvät radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin ja säiliöihin
  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes hyväksyy muut tarkastuslaitokset

Hyväksymistä koskevassa päätöksessä määritellään tarkastuslaitoksen pätevyysalue, tehtävät sekä vahvistetaan tarkastuslaitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Miina Grönlund

Sähköposti: miina.gronlund@traficom.fi

Puhelin: 029 5345 267

Päivitetty