Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Data-altruismipohjaiset organisaatiot

Data-altruismi tarkoittaa, että henkilöt tai organisaatiot luovuttavat tai jakavat dataa yleisen edun mukaiseen tarkoitukseen. Tällaisia tarkoituksia voivat olla esimerkiksi terveydenhuollon, päätöksenteon, tilastoinnin ja tieteellisen tutkimuksen edistäminen. Yhteisö, joka asettaa saataville tällaista yleishyödyllistä dataa, voi Traficomin kautta rekisteröityä tunnistetuiksi data-altruismipohjaisiksi organisaatioiksi.

Data-altruismipohjaisten organisaatioiden rekisteröityminen

Vuoden 2024 alusta data-altruismipohjaiset organisaatiot voivat halutessaan rekisteröityä. Rekisteröitymällä organisaatio voi saada oikeuden käyttää nimitystä tunnustettu data-altruismipohjainen organisaatio, sekä yhteistä tunnusta.

Jotta yhteisö voi tulla rekisteröidyksi tunnustettujen data-altruismipohjaisten organisaatioiden julkiseen kansalliseen rekisteriin, sen on muun muassa

•    harjoitettava data-altruismipohjaista toimintaa
•    oltava kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustettu oikeushenkilö
•    toimittava voittoa tavoittelemattomalta pohjalta ja oltava oikeudellisesti riippumaton kaikista voittoa tavoittelevista yhteisöistä
•    harjoitettava data-altruismiin liittyvää toimintaa sellaisen rakenteen kautta, joka on toiminnallisesti erillinen sen muusta toiminnasta
•    noudatettava komission sääntökirjaa.

Traficom pitää julkista kansallista rekisteriä tunnustetuista data-altruismipohjaisista organisaatioista. Komissio puolestaan ylläpitää tiedotuskäyttöön julkista unionin rekisteriä tunnustetuista data-altruismipohjaisista organisaatioista. Lisätietoa rekisteriin tallennettavista tiedoista ja niiden käsittelystä saat tietosuojaselosteesta.

Jos yhteisö on rekisteröity tunnustettujen data-altruismipohjaisten organisaatioiden kansalliseen rekisteriin, se saa viestinnässään käyttää itsestään nimitystä "unionissa tunnustettu data-altruismipohjainen organisaatio" sekä yhteistä tunnusta.

Logo EU:ssa tunnustettu data-altruismiorganisaatio
Päivitetty